Олакшица за све који купују или продају некретнине: Изводи из листа непокретности, бесплатно, код нотара

В. Ц. СПАСОЈЕВИЋ

06. 07. 2020. у 16:00

Олакшица за све који купују или продају некретнине: Изводи из листа непокретности, бесплатно, код нотара

Фото: М. Лабудовић

Бележници штите и од дуплих продаја
ИЗВОДЕ из листа непокретности грађани Србије моћи ће од 7. јула да добију у канцеларијама јавних бележника, јер ступа на снагу уредба којом је регулисано то питање. Захваљујући електронској размени података нотари ће "на клик" моћи заинтересованима да издају овај извод бесплатно.

Издавање се наплаћује само када је извод некоме потребан за обављање послова ван нотарске канцеларије, а и тада је накнада нижа од досадашње. Власници убудуће неће морати два пута да одлазе на шалтере катастра, како би прво поднели захтев, а затим и подигли извод, јер ће све завршавати на једном месту, а нотар ће по службеној дужности вршити увид у централну евиденцију катастра непокретности.

Од почетка рада Правосудно-информационог система, односно платформе за електронску размену података у правосуђу, 2017. године, Министарство правде повезало је укупно 21 базу података из 15 државних и правосудних органа. Размењено је више од 4,1 милион електронских упита, а ако се урачунају и упити између јавнобележничких канцеларија и судова ка Републичком геодетском заводу (РГЗ), размењено их је скоро четири и по милиона и постигнута је уштеда од око 1,1 милијарде динара.

КАШЊЕЊЕ СА доношењем уредбе која сад ступа на снагу каснило се пуне две године, јер РГЗ није Влади на време предложио усвајање овог подзаконског акта, па нотари нису имали законски основ да грађанима пруже ову услугу. Када је РГЗ коначно предложио уредбу, Министарство правде је на њу najpre дало негативно мишљење, али је на крају постигнут компромис.

Повезани органи су ослобођени размене папирних дописа, поновног уношења података у сопствене информационе системе ради претраге и чувања података, трошкова канцеларијског материјала...

Преко апликације "ПроНеп" нотари могу да заводе исправе које солемнизују и сачињавају током промета некретнина и пореских пријава за имовину, наслеђе, поклон и пренос апсолутних права. Захваљујући њој бележници могу да врше и провере које житеље наше земље штите од дуплих продаја станова и кућа. Путем овог система службама катастра електронским путем достављено је више од пола милиона исправа. Како процењују у Министарству, грађани су уштедели два милиона дана за посете шалтерима разних служби.

Фото: Д. Дозет

Од јануара, захваљујући апликацији "Промет непокретности", заинтересовани више не морају да посећују службе катастара ни како би уписали своје право на непокретности које су остварили у поступку пред судом. Судови су електронски доставили катастру укупно 11.500 исправа, укључујући уговоре.

Фото: В. Данилов

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације