Исплата иностраних примања за најстарије несметано и током ванредног стања, пензије из пет држава стопиране

Ј. Ж. С.

субота, 09. 05. 2020. у 11:00

Исплата иностраних примања за најстарије несметано и током ванредног стања, пензије из пет држава стопиране

Илустрација Фото: Танјуг

Проблем имало 296 старих, чији чекови су из Норвешке, Британије, Турске, Румуније...
САМО пет држава у време ванредног стања обуставило је исплату пензија корисницима који живе у Србији. Исплате су прекинуте пошто најстарији због забране кретања нису били у могућности да на време доставе потврду о животу. Тако је без примања у претходна два месеца, према подацима Завода за социјално осигурање, остало 296 пензионера.

Надлежни нису успели да успоставе контакт са пензионим фондовима Норвешке, Велике Британије, одакле је и највише пензионера из ове групе - 211, Турске и Румуније, док са Грчком још није почела исплата, јер је споразум о социјалном осигурању ступио на снагу 1. марта 2020. године.

Како наглашавају у Заводу за социјално осигурање, Србија је међу првима покренула иницијативу за одлагање достављања уверења о животу, неопходног за неометану исплату пензија корисницима, што је наишло на веома добру и релативно брзу реакцију у свим земљама уговорницама са којима имамо закључене споразуме о социјалном осигурању.

ПРОДУЖЕН РАД БАНКЕ ће продужити радно време како би омогућиле посебне термине за исплату пензија. Према инструкцији НБС, а на захтев Владе, у експозитурама банака за најстарије ће важити термини данас од 13 до 15 часова, а од понедељка 11. до петка 15. маја од 17 до 19 сати.
- Утврђивањем посебних термина за исплату пензија у просторијама банке не може се забранити старијима од 65 да уколико тако желе, исплату затраже и у току редовног радног времена банке, тј. и мимо утврђеног посебног термина - наведено је у инструкцији НБС.

- Још 19. марта електронским путем послат је допис на адресе 28 држава у циљу постизања договора за наставак исплате онима који нису у могућности да овере уверења о животу и доставе је свом иностраном исплатиоцу - кажу у Заводу. - Са 23 државе је до краја априла успостављен контакт и према добијеним информацијама и постигнутим договорима, већина држава је наставила редовно да уплаћује новац и за време трајања ванредне ситуације.

Предузете мере су довеле до тога да су готово сви корисници, њих укупно 240.118 који имају пребивалиште у Србији, на време добијали свој новац.

Истовремено, Завод је у овом периоду послао у 26 држава уговорница и статистичке податке о давањима које је наш ПИО фонд исплатио својим корисницима у 2019. години, који живе на територији друге државе уговорнице.

Нису прекинуте ни редовне процедуре, па су из Завода послати и дописи који су се односили на конкретне предмете у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом међународних споразума, доставу двојезичних образаца за спровођење споразума, као и ургенције за ефикасније решавање захтева.