На основу једнократног (неовереног) овлашћења, које је уведено због ванредних околности, а које су старији од 65 година дали некоме ко уместо њих подиже новац у банкама, поред пензије, може се додатно на овај начин подићи и до 80.000 динара са рачуна.


Износ већи од тога, уколико то желе, може се узети са банкомата, плаћати платном картицом, е-банкингом и м-банкингом, изјавила је данас вицегувернерка Народне банке Србије (НБС) Драгана Станић.


Она је прецизирала, да се износ до 80 хиљада односи само на једнократна, неоверена овлашћења која на пример, лице страије од 65 година, даје особи од поверења, а да се преосталим новцем може располагати на наведне друге начине као и до сада (дати некоме картицу да подигне новац с банкомата, плати у продавници, изврши е-банкинг плаћање).


Инструкција гувернера је донета са циљем да се старијим суграђанима на врло једноставан начин омогући да дођу до новца, истакла је Станић.


"Особе старије од 65 година могу код куће, својеручно да сачине овлашћење, јасно и читко, а по узору на образац који је дала НБС где се наведу лични подаци - кога овлашћују и до ког износа може да подигне средства. Након тога корисник позива банку и обавештава је о томе, а банка је дужна да изврши проверу тако што позива корисника путем телефона који је он дао када је отварао рачун. Банка је у обавези и да сними тај разговор као доказ да је обављен. Овлашћено лице затим долази у банку са личним документима и овлашћеног и овластиоца и подиже новчана средства", објашњава Станић за Тањуг.


Због овакве поједностављене процедуре коју је НБС прописала, увтрђен је максимални износ који се подиже је 80 хиљада динара, како би се минимизирао ризик од злоупотреба, каже она и додаје да се то односи на текући, девизни и штедни рачун, динарски И девизни.


Банке су, такође, дужне и да успоставе процедуре за омогућавање е-банкинга И м-банкинга на начин који је прилагођен датим околностима.


Када је реч о реиздавању картица, Инструкција се односи на сва лица без обзира на године и банке су дужне да корисницима омогуће да на наведне начине добију реиздату картицу без обзира на то колико година имају.


"Банка је у обавези да позове корисника, уколико му сама не достави реиздату картицу на кућну адресу, И да пита га да ли жели доставу на кућну адресу или овлашћује некога да дође и преузме картицу", каже Станић.