Ил си газда, ил си радник: Пореска инспекција провера предузетнике

С. Булатовић

четвртак, 12. 03. 2020. у 12:26

Ил си газда, ил си радник: Пореска инспекција провера предузетнике

Фото Depositphotos

Порезници проверавају да ли су предузетници заиста самостални. Несамостални, са налогодавцем да другачије регулишу однос
ДА ли је предузетник одистински или само запослени кога послодавац тако ангажује избегавајући да за њега плаћа порезе, доприносе и евентуалну отпремнину, порезници су почети да проверавају од почетка марта. Изменама Закона о порезу на доходак грађана уведен је тест самосталности како би се разграничиле ове две ситуације. Циљ је да се, уколико је предузетник у ствари радник, њихови међусобни односи другачије регулишу и опорезују. Пословање до краја фебруара и примене новог правила се - прашта.

Предузетници имају шансу да сами утврде ниво своје самосталности и уколико у односу на неког партнера испуњавају пет од девет критеријума - припреме нове уговоре. Приходи од тог наручиоца се уместо са десет, опорезују са 20 одсто. Повећава се и основица на коју се пореска стопа примењује, али и основица доприноса за обавезно социјално осигурање. Пореска управа објавила је детаљно упутство како би предузетници били спремни за контроле.

- Пореске контроле које се односе на период до 29. фебруара 2020. године неће доводити у питање економску суштину односа који има правну форму оног између налогодавца и самосталног предузетника - стоји у објашњењу. - Од 1. марта 2020. године, Пореска управа може контролисати пословни однос налогодавца и предузетника и применити одговарајуће одредбе у случају да он не испуњава оне критеријуме које је законодавац предвидео за примену пореза на приходе од самосталне делатности.

Први тест за предузетника је да ли му налогодавац одређује радно време, или када ће на одмор и одсуства.

- Ангажовано лице самостално распоређује своје време рада потребно за извршење задатка за налогодавца, док је налогодавац заинтересован искључиво за крајњи резултат - објашњавају порезници. - Запослени у складу са уговором о раду обавља одређену врсту послова за свог послодавца, у складу са радним местом на које је распоређен. Запослени је на располагању послодавцу за време радног времена да обавља задатке које му послодавац зада.

УДЕО ПРИХОДА

УКОЛИКО је најмање 70 одсто од укупно остварених прихода предузетника током једн године је остварено од једне налогодавца или од повезаног лица с налогодавцем, указује на несамосталност. Тако да ће у контроли порески инспектор на основу расположиве документације, рачуна, извода са банковних рачуна, уплатница, одредити учешће прихода од једног налогодавца у укупним приходима предузетника.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (2)

Dragan

13.03.2020. 13:02

pa što neproverite Bajatovića,Danicu Drašković i ostale milionske plate sram vas bilo.....