Народна банка Србије је, у складу са својим надлежностима по Закону о заштити корисника финансијских услуга, донела 2019. године 20 решења по притужбама клијената банака, од чега је у 18 случајева изрекла и новчану казну.

У поступцима по притужбама, НБС је решењем налагала отклањање конкретне неправилности у односу на корисника који је поднео притужбу и када је то прописано законом изрицала новчану казну, наводи се у саопштењу НБС.

Прописана новчана казна за неправилности у вези са применом Закона о заштити корисника финансијских услуга креће се у распону од 80.000 до 1.000.000 динара, а за неправилности у вези са применом Закона о платним услугама од 50.000 до 800.000 динара, подсећају из централне банке.

У случају две банке изречене су новчане казне из Закона о заштити корисника финансијских услуга за поступање супротно Одлуци о ближим условима оглашавања финансијских услуга, а донето је и једно решење којим су утврђене неправичне уговорне одредбе, додаје се у саопштењу.

Из НБС наводе да је од 1.577 окончаних поступака, 280 притужби било основано, од чега се 9,6 одсто основаних жалби грађана односи на осигуравајућа друштва, а 26,6 процената на банке.

У поступку посредовања, од укупно 60 окончаних поступака, у 19 случајева је закључен споразум између осигуравајућег друштва и корисника, док је у случају банака закључено четири споразума, додаје се у саопштењу и прецизира да је просечна вредност споразума износила 337.812 динара.

У централној банци напомињу да се резултати рада у овој области не могу детаљније пренети јавности због поверљивости која је установљена законом, али да је велики број корисника који нису ни подносили притужбе имао конкретну материјалну корист као последицу активности Народне банке Србије у тој области.