ГОТОВО две хиљаде корисника жалило се прошле године Народној банци Србије на рад давалаца финансијских услуга и банака. Од 1.976 притужби корисника, НБС је проценила да их је 280 основано, док се 399 примедаба још разматра.

У годишњем извештају НБС је наведено да се 53,8 одсто примедаба односи на поступање друштава за осигурање, док је 46 процената у вези с поступањем банака. Остатак притужби био је на поступање платних институција и друштава за управљање добровољним пензијским фондовима.

Притужбе на рад банака највише су се односиле на кредите, а клијенти су имали замерки и на платне рачуне и услуге, као и на платне картице. Код осигурања је 970 притужби било на неживотно осигурање, а 84 на животно осигурање.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Обичне кесе продају као биоразградиве: Неки произвођачи ударају ЛАЖНЕ ПЕЧАТЕ на пластичну амбалажу


За неживотно осигурање највише примедаба је било у области ауто-одговорности, а потом следе осигурања од несрећног случаја.

Током 2019. године пред НБС је био и 271 предлог за посредовање, а од тога су стране у поступку прихватиле предлоге у 77 случајева. НБС наводи да је две трећине поступака посредовања било за осигурања, а остало за банке.