Последњег дана 2019. године у Србији је у блокади због дуга било 45.663 правних лица и предузетника, а укупни износ дуга без обрачунатих камата за који су блокирани износио је 241,66 милијарди динара, наводе у Народној банци Србије за Танјуг.

Блокирани су били рачуни 27.205 правних лица и 17.958 предузетника, а од укупног броја 14.389 дужника било је у блокади краћој од 360 дана док је њих 31.274 било у непрекидној блокади дужој од 360 дана.

Према информацији коју је Танјуг добио у НБС, у блокади преко 1.080 дана било је 15.404 дужника, а укупни износ за који су блокирани износио је 176,94 милијарде динара.

На пресеку година укупан износ блокаде рачуна правних лица износио је 231,88 милијарди динара, од чега је 175,41 милијарда динара био дуг 14.866 фирми које су биле у непрекидној блокади дуже од 1.080 дана.

Укупан износ дуга блокираних предузетника износио је 9,77 милијарди динара, од чега су највише, 2,91 милијарду, дуговали предузетници који су били у блокади од 360 до 720 дана.

Код правних лица најмање неликвидних и најмањи износ блокаде био је у категорији чији је период неликвидности био до 30 дана.

Најмање неликвидних предузетника је у категорији преко 1.080 дана блокаде, а најмањи укупни износ блокаде је за предузетнике чији је период неликвидности до 30 дана.