Меркатор Група је успешно завршила рефинансирање кредита компаније Меркатор-С, који је узет 2014. године, а који би доспео би у марту, ове године.

Поступак рефинансирања покренут је у септембру 2019. године. Преговори су вођени са 59 потенцијалних партнера што говори о великом поверењу банака у резултате и позитивне трендове у пословању Меркатор Групе у последње две године. Након неколико презентација у Београду и Лондону, у последњој фази преговора о рефинансирању стигле су четири понуде. Менаџмент Меркатор Групе и компаније Меркатор-С договорили су знатно повољније услове финансирања, што је веома важан темељ за даљи развој Меркатора у Србији. Вредност уговора о рефинансирању, потписаног са најбољим понуђачем – АИК банком, износи 90 милиона евра.

Уговор подразумева рефинансирање кредита компанији Меркатор-С, као и рефинансирање краткорочних обавеза те компаније. На тај начин ће јачати структура капитала компаније Меркатор-С и побољшати ликвидност у наредних пет година. У будућности, Меркатор Група и њена компаније моћи ће још више да улажу у модернизацију и ширење своје пословне мреже и обезбеде нове логистичке капацитете.

„Меркатор група ће наставити да са успехом спроводи своју стратегију развоја и даље интезивно радити на смањењу дуга и обезбеђивању повољних услова за рефинансирање преосталог дуга Меркатор Групе. С друге стране, за развој Меркатор Групе важно је и њено преношење у Фортенову, јер је стабилно власништво кључан услов за даљи развој највеће словеначке и регионалне компаније за малопродају“, истакао је Томислав Чизмћ, председник Управе Меркатор Групе.

(ПР)