ДУГОВЕ из времена Социјалистичке Федеративне Републике Југославије враћаћемо и наредних деценија. У случају обавеза према Париском клубу поверилаца до 2041. године. Редослед и износ рата Србија је усагласила репрограмом у 2002. години. Кредите узимане у доба бивше државе вероватно бисмо већ отплатили да није било прекида у отплати. Од 1992. до 2002. године "паузирали" смо исплате повериоцима.

Током ове године Србија ће по основу главнице и камате на ове зајмове дати 241,64 милиона евра. По основу кредита одобрених у периоду бивше СФРЈ, Србија дугује још укупно 1,9 милијарди евра. Дугујемо Светској банци, Париском клубу поверилаца, Словачкој Републици и Кувајту. Реч је о зајмовима које је СФРЈ узимала током седамдесетих и почетком осамдесетих година. Закључно са 1983, када су први пут репрограмирани. Након отписа дела потраживања Париског и Лондонског клуба, Србији је остало да отплати 6,4 милијарде долара.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Србија ће и наредне ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ грцати у Титовим дуговима: Остало нам да платимо још 1,9 МИЛИЈАРДИ евра


- Распоред отплате је познат од 2002. године и није се ту ништа мењало - каже еклономиста Иван Николић. - Након 5. октобра 2000. ушли смо у процес расподеле обавеза међу бившим југословенским републикама. Свако је наследио одређени део обавеза. Ми смо наследили оне које су нам припадале по кредитима. Републике су добиле да отплаћују свој део, и то по уделима у потрошњи тих средстава. Ту нема неких изненађења.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Србија је исплатила 22 милиона евра: Управо нам је легла нова рата Титовог кредита, ево још колико година ћемо плаћати дуг


Републике некадашње СФРЈ, крајем седамдесетих година прошлог века могле су самостално да се задужују. Србија се задуживала највише. Обавезе нисмо отплаћивали читаву деценију, пре свега због санкција. Након отписа дела потраживања Париског и Лондонског клуба, дошло се до поменуте цифре од 6,4 милијарде долара.


ММФ БИ ДА ИСПЛАТИМО ЛИБИЈУ

ММФ је упозорио Србију да што пре регулише дуг према Либији. Према књиговодственој евиденцији НБС, стање дуга Републике Србије према Либији износи 44,66 милиона америчких долара, по основу главнице и усаглашено је са Централном банком Либије на дан 17. маја 2015.

- Дуг према Либији је последњи нерегулисан дуг који има Република Србија, односно последњи дуг за који још није договорена динамика отплате - објашњавају у Министарству финансија. Почетак званичних преговора је одложен с обзиром на тренутне околности у тој земљи. Либијска страна је већ два пута отказивала сусрете на којима је требало да се преговара.