Од Комисије за заштиту конкуренције (КЗК), "Супернова" ће данас тражити привремену меру враћања канала "Јунајтед медије", до окончања преговора. Поднеће и тужбу због повреде конкуренције. А, како "Вечерње новости" незванично сазнају, постоји шанса да се овај захтев "Супернове" прихвати, јер је реч о директном кршењу прописа о заштити конкуренције, како Србије, тако и ЕУ, у уговору који је "Јунајтед медија" приморавала кабловске оператере да потпишу.

У складу са чланом 101 Споразума о функционисању ЕУ - забрана закључења рестриктивних споразума, забрањеним се сматрају сви уговори између привредних друштава, одлуке удружења и усаглашене праксе који могу утицати на трговину између држава чланица, те чији су циљ или последица спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције на унутрашњем тржишту, а посебно ограничавањем или контролисањем тржишта и који деле тржиште. Било који од наведених уговора или одлука ће бити ништави у складу са Споразумом.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Зашто "Супернова" и "Јунајтед медија" нису наставили сарадњу? ЈЕДНА СТРАНА учинила све да до уговора не дође

Члан 10 нашег Закона о заштити конкуренције, такође, прописује да су рестриктивни споразуми они који имају за циљ или последицу значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији републике.

Такође, у предметним уговорима је очигледно ограничавање територије унутар Србије. Због тога је став Комисије за заштиту конкуренције да "одређивање цена у даљој продаји и ограничење територије унутар Србије на којој купци могу даље продавати уговорне производе су циљна ограничења конкуренције и забрањена су чланом 10 Закона и Уредбом о вертикалним споразумима и супротна члану 73 Споразума о стабилизацији и придруживању".

Члан 102 Споразума изричито забрањује злоупотребу доминантног положаја, односно изричито забрањује да учесник на тржишту који је доминантан злоупотребљава такав положај на тај начин што одбија да снабдева остале учеснике.

Оваква злоупотреба се посебно састоји из ограничавања производње, тржишта или техничког развоја на штету потрошача. Сличну одредбу садржи и домаћи Закон о заштити конкуренције чланом 16. Он прописује да је злоупотреба доминантног положаја забрањена и да се злоупотребом нарочито сматра наметање неправичне куповине или продајне цене или других неправичних услова пословања. Затим ограничавање производње, тржишта или техничког развоја, примењивање неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на тржишту, чиме се поједини учесници на тржишту доводе у неповољнији положај у односу на конкуренте, као и условљавање закључења уговора тиме да друга страна прихвати додате обавезе.

У складу са чланом 56 истог закона, ако постоји опасност од наступања ненадокнадиве штете за лица на која се непосредно односе радње или акти који су предмет поступка, КЗК може закључком да наложи обавезу предузимања радњи којима се спречавају или отклањају њихове штетне последице.

Због непостизања договора о продужењу уговора између "Супернове" и "Јунајтед медије", корисници овог оператера нису више у могућност да гледају Н1, канале Спорт клуба...

- "Јунајтед медији" није сметао наш бренд током 2019, када је од кабловских оператера који послују под поменутим брендом приходовала више од 4.000.000 евра. Понуда која нам је послата за све клабловске оператере, који послују под брендом "Супернова", била је вишеструко неповољнија од услова које су до сада имали оператери "Радијус вектор" и "Коперникус технолоџи".


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Корисници кабловског оператера Супернова од данас не могу да гледају Н1 и Спортклуб

БЕЗ ГАРАНЦИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ

КАКО се наводи у саопштењу овог кабловског оператера, "Јунајтед група" није хтела да им да канале Нова С и Нова спорт и нису хтели да гарантују за будући квалитет садржаја на каналима Спорт клуба.

- Прихватили смо најбитније елементе уговора, а то су цена, која достиже 20.000.000 евра и дужина његовог трајања од три године, док је једини наш захтев био да текст уговора буде исти као и ранији уговори које су имали кабловски оператери - кажу у "Супернови". - Такав уговор бисмо одмах потписали.

"ЈУНАЈТЕД МЕДИЈА": ХТЕЛИ СМО ДА СВЕ БУДЕ ТРАНСПАРЕНТНО

ИЗ "Јунајтед медије" тврде да нису онемогућили 210.000 домаћинстава да прате њихових канала. Како наводе, њихова понуда за наставак сарадње била је продаја програма за све "Телекомове" кориснике или да се уговор потпише са фирмама "Коперникус", "Радијус вектор", "Телемарк", "Маско" и АВЦОМ, које се представљају као део "Супернове":

- Инсистирали смо да договор буде постигнут на транспарентан и тржишан начин, јер "Супернова" фактички не постоји, осим као маркетиншки бренд. Због тога смо изразили сумњу да ли желе да купе наш сигнал, а онда га дистрибуирају путем унутрашњих уговора ко зна коме и где, а да ми не можемо да имамо никакву контролу над дистрибуцијом.

На крају саопштења сугерисали су да је њихове канале могуће користити преко СББ пакета, оператера који је у власништву "Јунајтед групе", која газдује "Јунајтед медијом".