ОДБОР извршних директора Међународног монетарног фонда донео је у четвртак одлуку о успешном завршетку трећег разматрања резултата економског програма Србије. Како истичу у Народној банци Србије, с обзиром на добро спровођење мера економске политике и добре макроекономске резултате, одлука је донета без одржавања формалног састанка Одбора, што је могућност која се користи када се процени да формална дискусија није потребна.

Прочитајте још: НБС купила 15 милиона евра, курс динара сутра 117,5196

Одбор извршних директора ММФ оцењује да Србија наставља успешно да спроводи дефинисани економски програм, уз добре домаће факторе раста, ниску инфлацију, здрав финансијски систем, спровођење структурних реформи и даље смањење учешћа јавног дуга у БДП.

- Србија наставља да остварује добре економске резултате, уз раст који је подржан свим компонентама - потрошњом, јавним улагањима, извозом и рекордно високим приливима страних директних инвестиција - наводе у НБС. - Домаћи фактори, односно снажна домаћа тражња, у потпуности компензују негативне утицаје из спољног окружења. Због тога за 2020. годину ММФ пројектује раст Србије по стопи од четири одсто.

РАЗВОЈ ДИНАРИЗАЦИЈЕ

ОДБОР извршних директора ММФ оцењује да је финансијски систем Србије здрав, о чему сведоче сви показатељи, док ће важна подршка средњорочном расту бити развој тржишта капитала и наставак динаризације. Како се наводи у саопштењу НБС, настављају се и добри фискални резултати, уз додатно смањење учешћа јавног дуга и напредак на плану реформе пореске управе и јачање оквира за управљање јавним инвестицијама.