ИДЕЈА да се од удаљених, распарчаних њива формирају већи поседи, током последње деценије покушана је на 125.000 хектара у Србији. Комасација, како показују нека истраживања, траје у просеку три и по године. И на крају нису сви задовољни. Министарство пољопривреде формирало је радну групу задужену за израду новог закона, а циљ је да овај процес буде ефикаснији. Једна од идеја је да се комасација централизује и спроводи преко Министарства пољопривреде.

Нови концепт ће се ослањати на развој дигитализације у државној управи. Користиће се подаци из свих расположивих извора. У Министарству истичу да је тренутно највећи изазов недостатак стручног кадра који спроводи овај поступак.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ПРОБЛЕМ ПОЉОПРИВРЕДНИКА СА ЗЕМЉОМ: Укрупните поседе- Комасације ће бити планиране са једног места и унапред ће се планирати средства неопходна за њено спровођење на један нови синхронизовани начин - кажу у ресорном министарству. - Управо је начин финансирања комасација и недостатак новца у буџетима локалних самоуправа један од основних проблема који онемогућавају или отежавају њено спровођење. Идеја је да се оформе специјализоване комисије за спровођење самог поступка комасације са стално запосленима који ће имати посебне квалификације, знања и искуства за вођење овог сложеног процеса.

У радној групи је и Републички геодетски завод и задатак му је да пружи информационо-технолошку подршку. Биће установљен јединствен географско-информациони систем, који ће повезати Министарство пољопривреде и Републички геодетски завод и који ће бити посебно формиран да подржи и олакша планирање и спровођење комасације.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Корист и уштеда од укрупњавања земљишта 

Нови закон треба да омогући ефикасније коришћење пољопривредног земљишта, повећа земљиште за производњу хране, унапреди управљање њиме, уреди имовинско-правне односе - истичу у Министарству пољопривреде. - Комасација треба да омогући бржу и јефтинију изградњу недостајуће инфраструктуре у руралним подручјима.


УШТЕДА

ПОЈЕДИНА истраживања су показала да комасација доноси уштеде пољопривредницима од 3.300 динара по хектару у централној Србији до 4.100 динара у Војводини. Штеде по основу смањених трошкова производње, пре свега за гориво и семе.


ЕЛЕКТРОНСКИ УВИД

КОРИШЋЕЊЕМ нових технологија планирано је и увођење електронског излагања на јавни увид. Он ће омогућити свим власницима земљишта, на територији на којој се спроводи комасација, да учествују и изложе своје коментаре и примедбе без обзира на то где се налазе.