УГОВАРАЛИ су нове шине по цени од 129 динара по килограму, а старе прагове, истог типа, скинуте са пруга, вредновали по 4.163 динара по килограму. Прецењене шине потом су поново уграђиване у реконструисане пруге, а цене у збиру су се мериле милионима евра, знатно увећавајући вредност изведених радова. Ово је само једна од неправилности коју су утврдили државни ревизори "чешљајући" пословне књиге јавног предузећа "Инфраструктура железнице Србије" за 2018.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Назире се крај штрајка у “Пошти Србије”: Влада у петак излази са понудом

Демонтажа пруга и нова процена материјала који је подобан за поновну уградњу при ремонту железничке инфраструктуре нереално је увећала залихе овог јавног предузећа за 1,66 милијарди динара, што је око 14 милиона евра.

- Након тога друштво је евидентирало утрошак за сав материјал који је коришћен у изградњи и реконструкцији пруга у сопственој режији по новопроцењеним ценама у укупном износу од 2,3 милијарде динара - наводи се у Извештају о ревизији коју је објавио ДРИ.

Ово јавно предузеће је током протекле године, на основу Одлуке Одбора директора, радило на изградњи и реконструкцији пруга у сопственој режији, како би се могао организовати несметан и безбедан железнички саобраћај. Радови су, према подацима наведеним у извештају ДРИ извођени на седам деоница пруга, у вредности од 3,37 милијарди динара. Међутим, у том износу урачунато је поменутих 2,3 милијарде динара утрошеног прецењеног материјала са залиха. Али то није једина утврђена неправилност у овим радовима. Проблем постоји и код горива, трошкова радне снаге, али и новца обрачунатог за ангажовање подизвођача у радовима које је "Инфраструктура железнице Србије" обављала - сама!

ДАНАС КЊИЖИЛИ СУТРАШЊЕ РАЧУНЕ СВИ рачуни фирме Balkans Security Services, настали 1. јуна 2018. на износ од 18,7 милиона динара, у књигама "Инфраструктуре железнице" прокњижени су дан раније - 31. маја 2018, што је пре датума њиховог издавања - још једна неправилност супротна Закону о рачуноводству на које су указали државни ревизори.

- На основу презентованих радних књига које представљају евиденцију и обрачун радова по врстама радова, утврдили смо да исказане утрошене количине материјала и горива не одговарају количинама исказаним у Извештају о обрачуну цене коштања изведених радова у сопственој режији у 2018. години - истичу у ДРИ.

Због природе поменутих евиденција, ДРИ није могла ни да потврди на који начин су утврђени трошкови радне снаге који улазе у цену коштања поменуте имовине.

- Такође, током 2018. ово јавно предузеће је признавало трошкове ангажовања подизвођача и одржавања механизације, као и трошкове транспорта настале ангажовањем добављача у укупном износу од 890 милиона динара, иако су се ти трошкови односили на изградњу и реконструкцију пруга у сопственој режији, то јест финансирани су из сопствених средстава. - истиче ДРИ. - То је за ефекат имало исказивање прецењених трошкова производних услуга и прихода од активирања сопствених учинака и робе у износу од 890 милиона динара.