Пре него што прихватите наследство, проверите дугове: Уз некретнину некад и обавезе, наследници преузимају и задужења

К. МАЛЕШЕВИЋ

среда, 04. 12. 2019. у 20:00

Пре него што прихватите наследство, проверите дугове: Уз некретнину некад и обавезе, наследници преузимају и задужења

Depositphotos

У тренутку смрти корисника кредита његова целокупна заоставштина прелази по сили закона на наследнике

НЕОЧЕКИВАНО или очекивано наследство усред смртног случаја неког од најближих сродника са собом може донети и терет - наслеђену кредитну обавезу! Ово није новост у праксама банкара, а подаци показују да је претходних година бивало све учесталије питање које се односило на потенцијално наследне обавезе по уговору о кредиту који је са банком закључио корисник, који је пре отплате истог преминуо. Иако већина наследника не размишља о томе, са непокретностима у аманет остају и неплаћене обавезе према банкама које не застаревају и не опраштају се.

Уколико корисник кредита (оставилац) није за живота на други начин обезбедио отплату кредита, његова права и обавезе из уговора о кредиту прелазе на његове наследнике. Законом о наслеђивању јасно је дефинисано да је обавеза наследника да одговара за оставиочеве дугове. Заоставштину у том случају чине имовинска права и обавезе. То значи да се наслеђују не само имовинска права већ и обавезе, у конкретном случају - дуг по кредиту.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - НОВОСТИ ИСТРАЖУЈУ: Уз наследство иду и дугови

У тренутку смрти корисника кредита његова целокупна заоставштина прелази по сили закона на наследнике.

- Прихватање наследства аутоматски подразумева и прихватање обавеза, односно дуговања, али само до висине вредности наслеђене имовине. Уколико има више наследника, они солидарно одговарају за наслеђене дугове, сваки до висине вредности свог наследног дела, без обзира на то да ли је извршена деоба наследства. Ако је деоба наслеђене имовине извршена, дугови међу наследницима деле се сразмерно њиховим наследним дуговима - упозоравају из највише институције, Народне банке Србије.

Приликом наслеђивања кредита јасно је да главни дужник приликом закључења уговора с банком није обезбедио отплату кредита полисом животног осигурања или неком другом врстом осигурања које, између осталог, може да покрије и смртни случај.

Међутим, код наслеђивања обавеза по основу кредита обезбеђеног хипотеком, банка има на располагању средство обезбеђења - заложно право на непокретности. У случају да након смрти лица корисника кредита наследници не отплаћују уредно и у потпуности дуг по кредиту, банка је овлашћена да наплату потраживања по кредиту оствари продајом заложене непокретности.