Осигурање уз кредит - сигурност и за банку и за клијента

К. МАЛЕШЕВИЋ

04. 12. 2019. у 10:40

Осигурање уз кредит - сигурност и за банку и за клијента

Depositphotos

Грађанима се нуди могућност осигурања у случају немогућности отплате позајмица. Ако банка не покрива ову олакшицу, плаћа се премија у висини 1,5 одсто кредита

ПРОБЛЕМ губитка редовних месечних прихода и саме егзистенције услед отказа од стране послодавца посебно погађа грађане који су задужени код банака. Грађани са кредитом “на леђима” постају додатно угрожени због неспособности да редовно измирују своје обавезе преузете потписивањем уговора о зајму од банака. Овај ризик препознали су и банкари, па су пред клијенте постали нову могућност - осигурање од губитка посла, како би се заштитиле обе уговорне стране, и клијент и банка. Уколико банке уз кредит не нуде бесплатне полисе ове врсте осигурања, и ова “олакшица” има финансијску тежину - премија осигурања износи око 1,5 одсто укупног износа зајма на годишњем нивоу.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Најчешће притужбе НБС-у на кредите и осигурање возила

Ово осигурање обухвата превазилажење проблема отплате кредита у случају отказа од стране послодавца, смрти услед несреће и настанка трајног инвалидитета, као и у случају болничког лечења од последица незгоде.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Укроћено доживотно задуживање

Ову олакшицу и услове за све задужене клијенте банака јасно дефинише и Народна банка Србије (НБС), истичући његову двоструку улогу заштите.

- У случају да корисник кредита остане без посла, осигуравајуће друштво преузима обавезу плаћања месечних рата и обезбеђује отплату кредита без прекида. У случају смрти корисника кредита, друштво за осигурање ће исплатити преостали неотплаћени износ кредита, при чему је породица корисника финансијски збринута и ослобођена даље отплате кредита - наведено је у објашњењу Народне банке Србије, које се односи на банке које нуде бесплатне полисе осигурања.

Како наводе из ове институције, у случају да се корисник определи за банку која не “покрива” ове трошкове, висина годишње премије одређује се најчешће тако што се обрачуна одређени проценат укупног износа кредита. Тако на износ кредита од 70.000 динара банка обрачунава премију у висини 1,5 одсто кредита, што значи да је корисник дужан да током периода отплате кредита сваке године уплати 1.050 динара на име висине премије осигурања. Премија се често плаћа путем редовне месечне рате кредита. Поједине банке као услов за добијање кредита захтевају да корисник овог осигурања изврши једнократну уплату премије која “покрива” читав период отплате кредита.

Посебна одлука тиче се управо услова за активирање полисе овог осигурања, која експлицитно дефинише да запослени мора добити отказ уговора о раду од стране послодавца из пословних разлога и да је кориснику кредита издато решење Завода за запошљавање о праву на новчану надокнаду из осигурања у случају незапослености.

Као отказ из пословног разлога од стране послодавца сматра се само отказ уговора због престанка потреба за обављање одређеног посла због економских, организационих, технолошких, структурних или сличних разлога на страни послодавца и отказ у случају стечајног поступка односно поступка ликвидације послодавца. С друге стране, осигурање не обухвата случајеве када је отказ настао услед истека времена на који је уговор о раду закључен.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације