"Свака страна сада враћа оној другој примљено у динарима са затезном каматом. Према томе, клијент је у претплати и банка ће морати да му врати велики износ новца", објашњава Гавриловић.

Врховни касациони суд (ВКС) је потврдио правноснажну пресуду по којој је раскинут уговор о кредиту у швајцарским францима, чиме је овај поступак у потпуности окончан.

Ради се о тужби за раскид уговора због битно промењених околности, коју је правно лице поднело против једне банке 2015. године. Усвајајућа првостепена пресуда је донета у децембру 2016, а потврђена је од стране Привредног апелационог суда у фебруару 2018. године.

Банка је уложила ревизију ВКС-у, а иста је овом приликом одбачена.

Оно што је битно у овом решењу ВКС-а, је констатација је да раскид уговора о швајцарским францима постојећа судска пракса, да разлози које су изнели нижестепени судови приликом доношења одлуке о раскиду уговора, нису у супротности са досадашњом судском праксом, кажу у Ефективи, те да не постоји потреба за било каквим новим тумачењем права у том смислу.

Прочитајте још - НАДА ЗА ЗАДУЖЕНЕ У “ШВАЈЦАРЦИМА”: Отпис за кредите до 50.000?

- Према ЗОО, свака страна сада враћа оној другој примљено у динарима са затезном каматом. Према томе, клијент је у претплати и банка ће морати да му врати немали износ новца. Очекујем да ће се банка и дужник брзо споразумети око тога и да ће процес тиме и формално бити окончан - рекао је Дејан Гавриловић из Удружења Ефектива.

Он даље очекује да сви они који су тужили за раскид, те спорове и добију.

- На жалост, већина која је конвертовала кредите у евро, наставиће и даље да плаћа - додаје Гавриловић.

Овим решењем, каже, по први пут имамо потврђену усвајајућу пресуду за раскид и од стране ВКС.- До нас су дошле гласине, од самих банкара, да на ВКС постоји још једном Решење којим је овај суд потврдио усвајајућу пресуду за раскид, те очекујемо да и то ускоро угледа светлост дана, чиме ће и дефитнивно бити потврђено вишегодишње залагање Ефективе везано за овај начин решавања проблема у швајцарским францима - наводе у Ефективи.

(Телеграф Бизнис)