КРЕДИТИ ће бити јефтинији, а штедња исплативија! То је директна последица мањих трошкова које ће имати банке по основу измена Закона о осигурању депозита, усвојених овог месеца у српском парламенту. За који тачно проценат ће зајмови појефтинити биће познато тек када банке направе своје појединачне калкулације. Очекује се да се ефекти виде током идуће године.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ -СВЕ ТЕЖЕ ДО КЕША ЗА ПРЕВОЗ: Ко не оправда маркицу, плаћа намет од 10 одсто

Држава ће, према новом пропису, и даље гарантовати за депозите грађана, предузетника, микро, малих и средњих предузећа, до износа од 50.000 евра. Трошак осигурања депозита и даље ће сносити банке. Али, пошто се новим прописом смањује основица за обрачун премије осигурања, банкарски систем ће имати за око трећину ниже трошкове. Према тренутној рачуници, и стању депозита, реч је о 6,6 милијарди евра на које се, по новом, неће обрачунавати премија осигурања, што за банке значи око девет милиона евра нижи трошак квартално. Вишак пара банке могу да усмере у кредитну активност или да додатно стимулишу штедњу.

Ово је била и тема јучерашњег скупа "Значај система осигурања депозита за стабилност финансијског система Србије" у НБС.

- Банке ће имати мањи трошак издвајања за осигурање депозита, па ће и цена услуга које пружају бити нижа - каже, за "Новости", Владимир Васић, генерални секретар Удружења банака Србије. - Раде се модели израчунавања који ће показати колико процената ће каматне стопе пласираних кредита бити ниже.

УКУПНИ ДЕПОЗИТИ - 18,5 МИЛИЈАРДИ ЕВРА УКУПНИ депозити грађана, предузетника, микро, малих и средњих предузећа на крају септембра 2019. године били су 18,5 милијарди евра. То је износ на који су банке по претходном закону плаћале премију осигурања по одређеној стопи. У тој суми, 11,9 милијарди евра су осигурани депозити до 50.000 евра. Толико би депонентима било надокнађено у случају стечаја и ликвидације банака.

Вицегувернер Драгана Станић је истакла да су, захваљујући добрим резултатима и стабилности у последњих седам година данас депозити у банкама далеко сигурнији, а моћ државе да их додатно заштити - још већа:

- Расту штедње доприноси сталан напредак на макроекономском плану, позитивни трендови на тржишту рада, стабилна и ниска инфлација и очувана релативна стабилност девизног курса. Томе доприноси и стабилан и здрав банкарски сектор који улива додатну сигурност грађанима да су њихова средства у домаћим банкама безбедна.

Владимир Шарић, председник Одбора директора Агенције за осигурање депозита, подсетио је да систем осигурања депозита штити најрањивије категорије депонената и знатно доприноси очувању финансијске стабилности у земљи.

- Изменама Закона биће смањен ниво ризика захваљујући увођењу могућности обрачуна и наплате премије од банака на основу утврђеног нивоа ризика у пословању сваке појединачне банке - истакао је Шарић. - Приступ обрачуну премије осигурања депозита ће бити праведнији, а заштита депонената већа.