СРБИЈА и Мађарска ће од сутра бити повезане још једним граничним прелазом. Он је изграђен између српског села Рабе и мађарског Кибекхаза. Село Рабе је у општини Нови Кнежевац, и лежи на тромеђи између Србије, Мађарске и Румуније.


Јавно предузеће "Путеви Србије" је саопштило да је рехабилитивало државни пут другог Б реда број 302, од места Рабе до државне границе са Мађарском, у дужини од 1.366 метара и тиме омогућило да се отвори нови заједнички гранични прелаз са Мађарском.


- Нови гранични прелаз ће побољшати мобилност, квалитет транспорта, потпомоћи привредне активности становништва и економски оснажити погранична насеља на тромеђи Мађарске, Србије и Румуније - наводе у "Путевима Србије".


Рехабилитација саобраћајнице је део заједничког инфраструктурног пројекта Србије и Мађарске - "Развој прелазног пута у области Кубекхаза - Рабе", који се суфинасира из ИПА фондова Европске уније. Радови су коштали 4,7 милиона евра.


Пројекат је реализован кроз сарадњу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП "Путеви Србије", ЈП "Завод за урбанизам Војводине" и мађарском Националном агенцијом за инфраструктуру.