СВЕ службе за катастар непокретности, као и јавни бележници, добили су налог од руководства Републичког геодетског завода да не праве проблем купцима станова у новоградњи код којих се не поклапају површине станова у изградњи и након изградње. То се односи на некретнине за које су купопродајни уговори склопљени пре завршетка градње, а код којих је пре усељења дошло до измена површине стамбеног објекта.

У РГЗ истичу да је овај раскорак служио као простор за корупцију, јер су службеници захтевали додатне процедуре и купце станова су излагали додатним трошковима. Обично су тражили закључивање анекса или покретање нових поступака, што је одлагало упис права својине.

- Такви захтеви су стизали од појединих служби за катастар непокретности, али и од јавних бележника и других актера у ланцу уписа права - објашњавају у РГЗ. - Стварао се знатан коруптивни потенцијал и поступало у супротности са циљем реформског Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова. Задатак регистра је да се станове укњижи кад год су испуњени законски услови, а не да истрајавањем на непотребним формалностима служи као повод за остваривање разних интереса појединаца који нису у вези са уписом права у катастар.

Прочитајте још - Преко нотара брже до уписа у катастар

Републички геодетски завод је свим својим надлежним унутрашњим јединицама упутио распис за поједностављење процедуре. У њему се наводи да неслагање површина не представља сметњу за упис права својине. Укњижба се обавља са површином из елабората геодетских радова, који се доставља уз употребну дозволу.

РАЗЛИКА

- Стан буде продат знатно пре издавања употребне дозволе - наводе у РГЗ. - А због редовних и дозвољених одступања у складу са техничким стандардима у градњи, долази до тога да се површина стана означена у уговору, односно пројектована површина, разликује од изграђене површине тог истог стана у употребној дозволи која је основ за коначан упис права својине.