РЕБАЛАНСОМ буџета предвиђено је да се расходи буџета повећају за 50 милијарди динара - наводи Фискални савет у својој оцени Предлога закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2019. годину. Како се наводи, досадашњи фискални трендови показују да би у 2019. извршени ниво расхода био у складу са иницијалним Законом о буџету, "мада уз нешто измењену структуру од првобитно планиране".

- Наплата буџетских прихода биће за око 50 милијарди динара већа од плана - наводи Фискални савет. - Око 60 одсто овог повећања прихода је трајне, структурне, природе, а преостали део повећања дошао је услед неких једнократних уплата у буџет, попут пореза од концесионе накнаде за Аеродром "Никола Тесла" и друго.

Најзначајније нове политике и мере које подижу ниво расхода јесу девет милијарди динара расхода за решавање проблема кредита у швајцарским францима, девет милијарди динара за исплату једнократне помоћи пензионерима.

Прочитајте још - Богати све богатији

- Новчана помоћ пензионерима од 5.000 динара није добра мера социјалне политике - сматра Фискални савет. - Процењује се да око 100.000 старих људи у Србији нема никакву пензијску накнаду и они спадају у групу социјално најугроженијих становника - а сада се не квалификују за предвиђену социјалну помоћ. С друге стране, постоје и пензионери са таквим материјалним статусом да им оваква помоћ није неопходна.