ТРГОВЦИ не смеју чекове грађана да наплаћују пре договореног датума. Иако по Закону о чеку овај вредносни папир није средство одложеног плаћања, постоји још један пропис, који дефинише почек као финансијску погодбу трговца и потрошача. Тако грађани којима се новац на овај начин пре времена "скине" са рачуна, заштиту могу да потраже од надлежног Министарства трговине.

Редакцији "Новости" обратио се читалац којем је велика трговинска кућа чек реализовала две недеље пре уписаног датума. Од трговца је као одговор добио само - слегање раменима и образложење да се "то иначе не дешава".


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Најбоље компаније у оквиру пројекта 100 најбољих

Сваки трговац је обавезан да прими чек сваке банке са дозволом за рад у Србији. Али, ниједан не мора да дозволи плаћање чековима на више рата. То је, практично, начин на који трговац својом вољом кредитира купца. Међутим, када већ омогући плаћање "чеком на почек", трговац мора и да поштује закон и рокове које је договорио са потрошачем.

Законом о чеку он је наплатив само "по виђењу", дакле не вреди као средство одложеног плаћања. Са друге стране, чек се у Србији масовно користи не као средство плаћања по виђењу, већ као инструмент одложеног плаћања.

- Код одложеног плаћања где се на чеку као датум издавања наводе неки будући дани, ради се заправо о финансијској погодби трговца у смислу члана 47. Закона о заштити корисника финансијских услуга, где се договара датум (издавања) наплате, односно рате - речено је "Новостима" у Народној банци Србије. - Финансијска погодба је продаја са оброчним отплатама цене, или други облик финансирања корисника који има исту економску суштину, коју нуди трговац и која подразумева одложено плаћање дуга у току одређеног периода.

Дакле, потрошач је у вези са издатим чеком као инструментом финансијске погодбе у уговорном односу са трговцем, а не са његовом банком.

- Ако се чек реализује пре договореног датума, трговац може бити одговоран за непридржавање услова из финансијске погодбе. Банка даље може одговарати трговцу ако је поступила супротно његовом налогу у вези са наплатом чека - објашњавају у НБС.

Сви приговори на поступање трговаца овим поводом, могу да се поднесу Министарству трговине.

Петар Богосављевић, председник Покрета потрошача Србије, каже да плаћање чеком на рате представља однос између трговца и потрошача, јер продавац гарантује да ће испунити рокове који су на чеку и назначени.

- С друге стране, мислим да у оваквим случајевима има основа да се на суду части покрене поступак због нефер конкуренције - наводи Богосављевић. - Јер, трговац је почеком стекао одређену предност у односу на остале конкуренте на тржишту. Морамо да поштујемо етичке норме и према потрошачима и према конкуренцији.

Раније су се потрошачи, према речима Горана Паповића, председника Националне организације потрошача Србије, много више жалили на наплату чекова пре уписаног датума.

- То је тако када трговци преузму улогу банкара - каже Паповић. - Зна се ко може да вам да кредит и под којим условима. Чек није предвиђен за почек и то је прекршај. Мислим да је тај проблем последица трговања, јер се тако плаћају и обавезе које трговац има према добављачима. У томе се дешавају и кашњења, али и то да у банку стигне и пре исписаног датума. Једноставно, то нико не контролише.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Порез на псе повећао би и број луталица

ПРИГОВОР

НАДЗОР над пословањем трговаца и у делу који се односи на финансијске погодбе је у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за заштиту потрошача, Немањина 22-26, Београд. Ако потрошач сматра да се трговац не придржава услова финансијске погодбе, има право да поднесе приговор овом министарству - истичу у Народној банци Србије.