РАЧУНОВОДСТВОМ ће у Србији и даље моћи да се баве сви који то знају, али ће макар један запослени у фирми, било великој, било малој, морати да има професионално знање из ове области. То ће бити услов за регистрацију рачуноводствених услуга. А већ регистровани ће имати на располагању три године да докажу да међу собом имају баш таквог професионалца. Ово је једна од новина које доноси Нацрт закона о рачуноводству.

- Нова законска решења треба да омогуће унапређење система корпоративног финансијског извештавања у Србији - каже помоћник министра финансија, Филип Шановић. - То ће бити позитиван утицај на све привредне субјекте, државне органе и институције, као и на стране и домаће инвеститоре.

У образложењу Нацрта закона стоји да је до сада у Србији било могуће регистровати се за пружање рачуноводствених услуга без било каквих услова, осим у погледу регистрације у АПР.

- Правна лица и предузетници који желе да се професионално баве пружањем рачуноводствених услуга, а тренутно их у Србији има око 8.000, уписиваће се у јавни Регистар пружалаца рачуноводствених услуга који ће водити Агенција - пише у нацрту. - Рачуновођа који обрађује податке на рачунару мораће да користи рачуноводствени софтвер. Он омогућава функционисање система интерних рачуноводствених контрола и онемогућава брисање прокњижених пословних промена.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Вођење пословних књига и 1.500 €


ПОПРАВНИ

МЕЊА се и Закон о ревизији. Овим нацртом Комисија добија овлашћење за јавни надзор над обављањем ревизије, чије ће деловање бити усмерено на заштиту јавног интереса у раду Коморе, друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора.