НИЈЕ коме је намењено, већ коме је суђено. У случају неиспоручених пошиљака рекло би се да је случај баш такав. Сваке године у Србији скоро пола милиона вредносних писама, препоручених пошиљака и пакета не стигне до назначеног примаоца. Уколико и пошиљалац остане ван домета поштара, "Поште Србије" организују њихову јавну продају. А у понуди се нађу играчке, парфеми, телефони, обућа, одећа, па и компјутери.

Пре десетак дана срећу су окушали потенцијални купци у Крушевцу. У понуди је било 459 предмета, а почетне цене искључиво 50 и 100 динара. Толико су цењене половне ципеле, накит, веш, одећа, али и компјутери, делови за аутомобил, торбе и шминка.

Након неуспелог покушаја уручења пошиљке примаоцу и пошиљаоцу - вредносна писма, препоручене пошиљке, пакете и експрес пошиљке се одмах отпремају. Нерегистроване пошиљке, судска писма и пошиљке са потврђеним уручењем отпремају се сваког 5. и 20. у месецу, ако има потребе и више пута у току месеца надлежној служби.

- Чување робе и других предмета организовано је по територијалном принципу - кажу у "Пошти Србије". - Свака радна јединица има у свом саставу одељак неиспоручивих пошиљака и корисник неиспоручену пошиљку може преузети у оквиру рока чувања. По истеку рока, робу и друге предмете које поштанска пошиљка садржи, поштански оператор излаже јавној продаји. Ако је садржај поштанске пошиљке подложан квару, оператор предметну пошиљку уништава или је продаје непосредном погодбом. Поштански оператор има обавезу да комисијски прегледа неиспоручиве поштанске пошиљке, што подразумева и отварање ради утврђивања адресе примаоца или пошиљаоца.

Уколико је неиспоручено писмо, оно се комисијски одмах уништава. Поштанска пошиљка која садржи робу и друге предмете чува се једну годину од дана комисијског прегледа. Исправе и друга документа, пронађена у поштанској пошиљци, достављају се у року од 30 дана ономе ко их је издао.

ПРОЧИТАЈТЕ И: Минимална цена рада ни данас није усаглашена

- Највећи број неиспоручивих пошиљака је из Србије - напомињу у "Пошти Србије". - Пошиљке из међународног саобраћаја за примаоце у Србији, које нису могле бити уручене примаоцима, враћају се држави порекла, изузев у веома ретким ситуацијама када са омота пошиљке није могуће утврдити државу порекла пошиљке. Такође, у одељку за неиспоручиве пошиљке се могу наћи и пошиљке које су послате из Србије за примаоце у иностранству, а које по враћању из иностранства није било могуће уручити пошиљаоцима у Србији.

КОМИСИЈА ПРОЦЕЊУЈЕ ВРЕДНОСТ

ЈАВНА продаја се организује најмање једном годишње, односно чешће уколико се за то укаже потреба, у седиштима радних јединица.

- Јавност и заинтересовани се редовно обавештавају преко сајта "Поште Србије", где је могуће видети место и време продаје као и списак артикала са припадајућим почетним ценама - кажу у овом предузећу. - Комисија надлежна за поступање са неиспоручивим поштанским пошиљкама процењује вредност робе и утврђује њену почетну цену полазећи од тржишних цена или цена половне робе уколико се ради о таквој врсти артикала. Цена није фиксна, она може бити виша или нижа од почетне цене.