НОВА правила за аутобусе који превозе ђаке неће почети да се примењују од 1. септембра ове године, већ од 1. марта 2020. У Министарству саобраћаја су одлучили да пролонгирају ступање на снагу појединих одредаба из Правилника о начину обављања организованог превоза деце, због примедби превозника да у кратком року који им је дат не могу да испоштују све што се од њих тражи.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Четири траке до "Милоша Великог"

Овај пропис предвиђа да сваки такав аутобус мора да има исправне сигурносне појасеве на свим седиштима, тапацирана седишта, да аутобуси буду жуте боје и да возачи носе тамна одела и беле кошуље са краватом.

У Министарству наводе да је предложено одлагање примене појединих одредби како би компаније имале довољно времена да се прилагоде.

- Одржан је састанак представника свих институција које су сарађивале приликом израде правилника на ком је предложено да се направе одређене измене и допуне овог правилника како би се прописао дужи рок за усклађивање са одредбама правилника, као и побољшања и прецизирања појединих одредаба - наводе у Министарству. - Осим тога, предложено је и да ће се потврда о техничкој исправности возила која није старија од 30 дана захтевати само за организовани превоз деце ради реализације екскурзије, наставе у природи, активности културно-уметничких друштава, спортских клубова и слично - наводе у ресорном министарству. - Прецизно је прописано и да је потребно да возач искористи пун дневни одмор у трајању од 11 сати пре започињања новог радног дана.

У Министарству саобраћаја кажу да су, узимајући у обзир дугогодишњу праксу у организованом превозу деце као и проблеме у овој области, овим правилником први пут на једном месту прописана правила којих се морају придржавати превозници, као и остали у ланцу који учествују у организованом превозу деце.

Правилник предвиђа и да сваки аутобус мора да има лиценцу за превоз, ознаку за организовани превоз деце, уређај за загревање, хлађење и проветравање, тапацирана седишта, прибор за чишћење, обавештења о улазу и излазу, слободне пролазе између седишта и свих излаза. Свако возило мора имати бар један апарат за гашење пожара, опрему за пружање прве помоћи и осталу прописану опрему попут резервног точка и троугла.

Правилник прописује и да возач мора да буде психофизички способан да управља возилом, има фотокопију лекарског уверења стару до годину дана, доказе о активностима возача, квалификациону картицу за обављање послова професионалног возача и уговор о раду. Ученике неће моћи да возе почетници, већ возачи који имају одговарајућу возачку дозволу најмање три године.


НИКО НАС НИЈЕ ПИТАО

ПОСЛОВНО удружење друмског саобраћаја "Србијатранспорт" из Београда и новосадски "Панонтранспорт" захтевали су од ресорног министарства одлагање примене правилника. Они су нагласили да подржавају намеру институција да се унапреди безбедност саобраћаја, али да сматрају да правилник који, кажу, није донет у сарадњи са представницима транспортне привреде, нејасноћама и недоумицама може да проузрокује додатне, а непотребне обавезе превозницима, без ефеката на уређење обављања делатности и безбедност саобраћаја.

Зато су сматрали да је неопходно направити одређене измене како би се постигао пун ефекат уз минималне трошкове за превознике. Њихови предлози су и усвојени.