ТУРИСТИЧКИ аранжмани у иностранству од 30. јула ће се плаћати по званичном средњем курсу динара. То је прописано новим Законом о трговини, који је недавно усвојила Народна скупштина Србије. Овакво решење прихваћено је током израде предлога закона, а на предлог Народне банке Србије.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - УПЛАТЕ ЗА ТУРИСТИЧКЕ АРАНЖМАНЕ: Курс "краде" дане одмора

- На овај начин решено је дугогодишње питање наплате туристичких аранжмана по продајним курсевима банака - истиче НБС. - Решењем из новог Закона о трговини, цене туристичких аранжмана постају у потпуности упоредиве и предвидљиве јер неће зависити од дневних продајних курсева које утврђују банке. Поред тога, туристичке агенције, које су до сада корисницима аранжмане прерачунавале и наплаћивале применом продајног курса банке код које имају отворен рачун, иако су у пракси девизе куповале по повољнијим курсевима, неће бити више у могућности да остварују додатну зараду по основу курсних разлика, а на терет клијената.