РЕПУБЛИЧКА дирекција за имовину огласила је продају укупно 38 непокретности широм Србије, које су у државном власништву. Нуде се станови, зграде, пословни и индустријски простор, па и гараже. Заинтересовани депозит морају да уплате до 23. јула, а писане понуде пошаљу до 24. јула. Коверте ће се отварати 29. јула. Почетне цене понуђених некретнина крећу се од непуних 100, па до 8.426 евра по квадрату.

Најнижа почетна цена је објекта у Лебану, реч је о 196 квадрата протора некадашње графичке индустрије, а цени се најмање 12.259 евра. У Ражњу се нуде 75 квадрата за најмање 5.844 евра.

Међу понуђеним становима најнижа почетна цена је 503 евра по квадрату, а има их 46, у Београду, на Чукарици. Непуних 50 евра више по квадрату минимални је праг за куповину стана од 34 квадрата у Београду, на Палилули. Око 750 евра почетна је цена квадрата стана у Миријеву, и у Улици Патриса Лумумбе. Стан од 74 квадрата у Гандијевој, у Новом Београду цени се 70.466 евра, што је око 950 евра по квадрату. Некретнина од 38 квадрата у Недељка Гвозденовића, такође у Новом Београду, почиње да се "лицитира" од 38.504 евра. У Улици Отона Жупанчића, 32 квадрата процењена су на најмање 41.569 евра.


ПРОЧИТАЈТЕ И: Тражи се проценитељ за остатак Железаре СмедеревоНуде се и некретнине на Савском венцу. Продаје се стан у Косте Главинића, 27 квадрата за 33.162 евра. Кућа на овој општини, међутим, достиже милионску суму. Почетна цена за објекат од 372 квадрата и 21 ар плаца у Улици Михаила Мике Јанковића је 3,1 милион евра. Држава продаје и пословни простор. Најскупљи се цени 2.650 евра по квадрату, а реч је о 111 квадрата у Милешевској улици на Врачару.

- Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда - стоји у огласу. - Непокретности се отуђују у "виђеном" стању, без права купца на накнадне рекламације. Купопродајна цена непокретности утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате. Рок за плаћање купопродајне цене је 15 дана од дана закључења купопродајног уговора.


ГАРАЖЕ ОД 1.000 ЕВРА ПО КВАДРАТУ

НА списку непокретности које се продају су и две гараже. Обе су у Београду и то на Врачару. И обе су нуде за најмање 1.000 евра по квадрату. Обе су чак и у истој улици - Проте Матеје. Једна има 15, а друга 21 квадрат.