КЕШ кредити су нам били излаз из свакодневних проблема. Њима смо покривали старе дугове, плаћали заостале рачуне, а често плаћали и основне потрепштине. Временом се ствар отргла контроли, јер је рефинанснирањем рок отплате бивао све дужи и дужи. Тако су многи дошли у ситуацију да готовину зајме и на дуже од деценије. Мера Народне банке којом је ограничила рокове за кеш на осам година, већ даје резултате. Вредност дугорочних кеш зајмова смањена је за пет месеци ове године за 18,62 милијарде динара.

НБС је у децембру прошле године усвојила сет подзаконских аката с циљем да спречи могуће ризике и за грађане, али и за банке. Јер, примећено је да се грађани све више ненаменски задужују по неоправдано дугим роковима.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Малим и средњим предузећима у 11 земаља - 800 милиона евра, међу њима и Србија

- Видљиви ефекти предузетих мера Народне банке Србије се огледају у смањењу укупног износа готовинских кредита чија је уговорена рочност осам или више година за 13,21 одсто, односно за 18,62 милијарде динара током првих пет месеци 2019. године - речено је "Новостима" у НБС.

Како напомињу, примарни циљ увођења поменутих мера није ограничавање кредитирања прописивањем максималног рока, нити забрањивање одобравања кредита грађанима на дуже рокове, већ је НБС заузела избалансиран приступ решавања уоченог проблема уважавајући све околности - материјални положај, кредитну способност грађана, постојање средстава обезбеђења, које прате овакву врсту кредитирања у односу на ризичност таквих кредита.

- У прилог томе је чињеница да су укупни готовински кредити становништва свих рочности, за првих пет месеци 2019. године повећани за 5,6 одсто, односно, за 23 милијарде динара, што указује на умерен раст наведених кредита уз повољнију рочну структуру са становишта стабилности финансијског система и заштите корисника финансијских услуга - истичу у НБС. - Остварена стопа раста готовинских кредита становништва, како новоодобрених тако и кредита за рефинансирање, нижа је у односу на остварену у истом периоду претходне године, када је износила 6,8 процената.

Иначе, свака банка и сада може клијенту да одобри кеш кредит на рок дуже од осам година, али на рачун свог капитала. Тачније - у случају дужих рокова, банка мора да умањи свој капитал за целокупан неотплаћени износ главнице тог потраживања од дужника, све до коначне отплате кредита.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
За стару штедњу 130 милиона €

- Циљ уведених мера је обезбеђивање адекватног покрића потенцијалних ризика по основу ненаменског необезбеђеног кредитирања становништва по неоправдано дугим роковима сопственим средствима банака, а не онемогућавање поменутог облика кредитирања, при чему је у пракси одобравање ове врсте кредита становништву уговорене рочности преко осам и више година постало пре изузетак, него правило - напомињу у централној банци. - Такође, циљ увођења ових прописа јесте и настојање да се спречи настанак нових проблематичних кредита у банкарском сектору и превентивно деловање у циљу обезбеђивања финансијске стабилности.


ЈОШ КРАЋЕ

ПОДЗАКОНСКИМ актима Народне банке Србије утврђено је и додатно смањење рокова отплате за готовинске кредите грађанима. Тако ће догодине банке кеш кредите да одобравају на максимум седам, а у 2021. на највише шест година отплате.