Влада Србије донела је одлуку о оснивању Републичког савета за запошљавање, објављено је у Службеном гласнику.

Како се наводи у одлуци, Савет ће давати мишљења и препоруке Влади у вези са питањима од интереса за унапређење запошљавања у Србији.

Савет се састоји од представника Владе, репрезентативних синдиката и удружења послодаваца, Националне службе за запошљавање, као и удружења и стручњака у област запошљавања.

Председник, заменик председника, чланови и секретар Савета, наводи се, немају право на накнаду за свој рад у Савету.

У раду Савета, наведено је у одлуци, у складу са законом, без права гласа, могу учествовати удружења која се баве заштитом интереса одређених категорија незапослених (особе са инвалидитетом, етничке мањине код којих је изражена стопа незапослености, жене, омладина. . . )

ПРОЧИТАЈТЕ И: Које занимање је најплаћеније у Србији?

Овом одлуком престаје да важи претходно донета о оснивању Републичког савета за запошљавање из 2008. године.