Комерцијална банка омогућава клијентима да на брз, једноставан и транспарентан начин дођу до неопходних новчаних средстава уз помоћ готовинских кредита и кредита за рефинансирање.

У понуди су: динарски готовински кредити са роком отплате до 12 месеци и фиксном каматном стопом, као и динарски и девизни готовински кредити, кредити са осигурањем који клијентима обезбеђују сигурност и континуитет у отплати у случајевима губитка посла и у случају смрти услед незгоде, кредити обезбеђени хипотеком са девизном клаузулом и кредити са пологом депозита, сви са роком отплате до 95 месеци.

За готовинске и кредите за рефинансирање могу да аплицирају и физичка лица која нису клијент Комерцијалне банке, а предност ових кредита у односу на друге врсте позајмица је што се уз минималан сет потребних докумената, веома брзо и уз транспарентне услове, долази до потребног готовог новца, уз нижу каматну стопу, дужи рок отплате и мању месечну обавезу, наводи се у саопштењу Комерцијалне банке.

Корисници еБанк налога имају могућност да покрену онлине процес добијања готовинских кредита путем дигиталне експозитуре КОМеЦЕНТАР.

Процедура је једноставна, попуни се онлајн захтев и прилаже скенирана или фотографисана документација, после одговора из Банке, клијент бира експозитуру у коју ће доћи и потписати документацију о кредиту.