ЕУРОБАНК у свом портфолију има 3.913 клијената сa стамбеним кредитима индексираним у CHF валути. У складу са законом предвиђеним роковима, банка је 21. маја текуће године послала понуде својим клијентима путем свих доступних канала комуникације (пошта, и-мејл итд.). Процес конверзије је отпочео пре неколико дана и клијенти се одазивају у знатном броју - каже, за "Новости", Славица Павловић, председник Извршног одбора Еуробанк Србија.

Прочитајте још: Лекс специјалис за ''швајцарце''

* Велики број наших читалаца, а ваших клијената, јавља се с примедбама да су каматне стопе на конвертовани дуг "растегљиве" и да се разликују од онога што је прописао лекс специјалис - да не смеју бити веће од актуелне понуде на дан 31. марта 2019. Каква је ваша понуда?

- Еуробанк у свему поступа у складу са Законом о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима и мишљењем НБС о примени чланова 4, 6 и 7 Закона. С тим у вези, банка је на дан 31. март 2019. године имала различите понуде за клијенте који примају плату преко банке и за клијенте који не примају плату преко банке. Каматне стопе су понуђене у складу са овом сегментацијом. Тако је каматна стопа за клијенте који примају плату преко банке на дан 31. март 2019. године била мања од законски прописане. На исти датум, каматна стопа за клијенте који не примају плату преко банке била је виша од законом дефинисане максималне каматне стопе, па је тим клијентима понуђена законска каматна стопа. Сматрам да је неопходно да нагласим да банка у потпуности поштује закон. Тиме што смо понудили различите каматне стопе у зависности од сегментације клијената, банка се заправо ускладила са условима кредитирања какви су били примењиви 31. марта 2019. године. Наравно, клијент је увек на првом месту, и уколико неко од клијената има било какву примедбу или неодумицу, позивам га да се обрати банци како бисмо све такве примедбе разрешили на транспарентан и професионалан начин и на обострано задовољство.


МОЖДА КУПИМО НЕКУ БАНКУ * Коментар на укрупњавање банкарског система у Србији? Да ли сте на продају? Планирате ли аквизиције? - Консолидација банкарског сектора је нешто о чему се већ годинама говори и чему смо данас сведоци. Унеколико можемо рећи да је таква консолидација и неопходна. Eуробанк је једина грчка банка која тренутно послује на тржишту Србије, а сматрам да је то потврда како поверења, тако и планова наших акционара. Већ сам споменула да банка планира даљи раст на тржишту Србије, повећање своје базе клијената и активе. С тим у вези, свакако сагледавамо могућности које нам се нуде, од органског раста до потенцијалних аквизиција.

Прочитајте још: Конверзија, па прелазак у другу банку

* Да ли правите разлику између клијената који су вас претходно тужили и оних који то нису? Да ли добијају различите понуде?

- Услови понуде за све категорије клијената су истоветне. Како би се испоштовале одредбе члана 5 и 12 Закона о конверзији којима су дефинисани прекид и окончање парничних поступака против банке, као и одлагање и обустављање извршних поступака против корисника кредита, за оне кориснике који су тужили банку или против којих је банка покренула извршни поступак, понуда и нацрт уговора садрже додатни текст који се односи управо на ове чланове Закона.

* Колико сте до сада добили притужби на понуђени уговор о конверзији?

- До сада је примљено око 80 притужби клијената који су већ тужили банку. Притужбе су се углавном односиле на једну клаузулу у нацрту уговора којом се уређују међусобна потраживања обавезе. У циљу веће прецизности, клаузула је у међувремену додатно појашњена и као таква дефинисана у коначном уговору. Верујем да је додатно прецизирање ове клаузуле испунило очекивања клијената, као и да ће клијенти извршити конверзију.

* Колико уговора о конверзији сте до сада потписали?

- Еуробанк конверзију спроводи већ четири дана. Закључно са 31. мајем, потписано је 1.289 уговора о конверзији, што представља 33 одсто укупног броја кредита индексираних у швајцарским францима.

* Како третирате клијенте који су добили првостепене пресуде према којима је банка дужна да им врати преплаћене камате?

- Клијенти који су до дана ступања закона на снагу започели парнични поступак против банке чији је предмет каматна стопа и који су добили првостепену пресуду, свакако добијају понуду за конверзију, јер парнични поступак, без обзира на то у којој је тренутно фази, не утиче на законско право клијената да добију понуду за конверзију. Сама првостепена пресуда није подобна за извршење, већ се исплата по пресуди врши тек када она постане правоснажна. Дакле, банка није у обавези да исплати досуђени износ пре него што се оконча жалбени процес и пресуда постане правоснажна.

* Велики број адвоката, али и неких удружења, који су добро зарађивали на тужбама против банака, поново позивају на неприхватање лекс специјалиса. Ваш коментар?

- Отпис кредита од 38 одсто заиста јесте знатна олакшица за све кориснике кредитa индексираних у швајцарским францима. Ако се у обзир узму и затезне камате, отпис износи преко 40 одсто. Клијенти са разних страна чују различита, често супротстављена мишљења, и добијају разне савете. Стога је разумљиво што желе да буду обазриви и испитају све опције које им се нуде. Ако узмемо у обзир нову, смањену рату кредита, која је сада индексирана у валути евро која је последњих неколико година веома стабилна, а онда евентуално дужину трајања судских спорова и трошкове вођења таквих дуготрајних парница, као и друге, релевантне факторе за одлучивање - верујем да се очигледне предности конверзије могу јасно сагледати.

* Где се данас налази Еуробанк?

- Eуробанк се већ више од једне деценије убраја међу десет водећих банака на српском тржишту, и можемо рећи да нас одликује стабилно пословање, праћено растом у свим сегментима и порастом броја клијената. У претходној години, добитак банке пре пореза износио је 21,8 милиона евра. Стремимо ка томе да стално унапређујемо своје пословање и бригу о клијентима. С једне стране то значи унапређење понуде банке, па смо тако претходних година своје производе и услуге употпунили палетом дигиталних сервиса, како бисмо ишли у корак с временом и одговорили на изазове савременог пословања. Такође смо започели и редизајнирање мреже експозитура. Осврнула бих се и на наше ангажовање у области друштвено одговорног пословања, које сматрамо неодвојивим делом нашег корпоративног идентитета. Посебно смо поносни на пројекат "Школа као нацртана за вас", који Eуробанк реализује уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије, с циљем да се подржи образовање и побољшају услови за учење ученика средњих школа у Србији. Наравно, оно по чему је Eуробанк такође препознатљива јесу наше кобрендиране картице и ексклузивно партнерство са фудбалским клубом Мачестер јунајтед, које траје већ пет година. Клијенти и сарадници стога препознају Eуробанк као модерну банку и поузданог партнера, банку као нацртану за вас, што је и наш мото.

* Какви су вам планови?

- Eуробанк успешно послује на тржишту Србије већ шеснаест година, а планирамо да наставимо у истом смеру, да растемо и развијамо се у свим сегментима пословања. Као универзална банка, нудимо широку палету производа и услуга за све сегменте клијената. Такође настојимо да ослушкујемо потребе клијената и њихове захтеве, тако да наши производи и услуге испуњавају њихове потребе и очекивања. Наш циљ је да наши клијенти буду задовољни и да у нама пронађу поузданог пословног партнера.

ЗНАЧИЛА ПОДРШКА ДРЖАВЕ

* За разлику од неких земаља које су сав терет решавања питања кредита у францима пребацили на банке, држава је прихватила да делимично помогне. Ваш коментар?

- Неопходно је истаћи, и банке су то у више наврата током овог периода наглашавале, да поздрављају и цене напоре државе да се реши питање кредита индексираних у швајцарским францима. Такође је неопходно поздравити учешће представника државе и њених институција у овом процесу, отвореност да у дијалог укључе све заинтересоване стране и да се ово важно питање сагледа у свим његовим аспектима, као и спремност државе да поднесе део укупних трошкова конверзије. Подршкa државе у решавању овог питања била је од изузетног значаја.