ЗАКОН којим се решава проблем задужених у "швајцарцима" од данас је на снази. То значи да банкама управо почиње да тече рок од 30 дана током којих овим дужницима треба да доставе предлог конверзије кредита из франака у евро, уз отпис главнице од 38 одсто и нову каматну стопу, важећу на дан 31. марта ове године. Оног тренутка када добије препоручено писмо из банке, дужнику почиње да тече рок од 30 дана да на ту понуду одговори да ли је за конверзију или не.

Адвокат Јелена Павловић, чланица Управног одбора Удружења ЦХФ, која је учествовала у преговорима са банкама о начину решавања овог проблема, упозорава да и сами дужници треба да обрате пажњу и не пропусте предвиђене рокове. И то не зато што се са банком не могу и касније договорити, већ зато што би то могло да им донесе одређене трошкове.

- Свако ко има кредит индексиран у швајцарским францима треба да се интересује да не пропусти рок предвиђен лекс специјалисом, имајући у виду да је закон предвидео пореске олакшице, као и да дужници не сносе трошкове конверзије - објашњава Јелена Павловић.

Она указује да је овим прописом предвиђено да се не плаћају ни трошкови нотара, ни катастра. Уз то, сваки отпис било коликог дела дуга сматра се, према пореским прописима - оствареним приходом грађана. То значи да би на отписани део главнице задужени у "швајцарцима" требало да плате и порез. Међутим, лекс специјалисом је предвиђено да овакав отпис неће бити третиран као приход и да на њега неће бити обрачунаван порез.

Прочитајте још - Лекс специјалис за ''швајцарце''

- Управо због примена тих олакшица предвиђених законом, у смислу ослобођења трошкова, важно је да се конверзија кредита уради у оквиру предвиђених рокова. Да не би после дошло до тумачења да нешто треба платити - указује Јелена Павловић.

Банке су дужне да нови обрачун клијентима пошаљу препорученом поштом, на адресу наведену у уговору кредита. Лекс специјалисом је предвиђено да сви дужници који тренутно нису у Србији или немају могућност да приме пошту, могу да се обрате банкама путем дописа или мејла и затраже да им се понуда достави електронским путем.


СТВАР ПРОЦЕНЕ

С ОБЗИРОМ на то да се закон односи само на дужнике у отплати кредита везаних за франак, грађани који су већ конвертовали свој дуг у евро по неком од ранијих модела (знатно неповољнијих), нису обухваћени овим прописом. Међутим, и они могу да покушају да се договоре са банкама.

- Оне банке које разумеју да је добро да изаћу у сусрет дужницима који су већ конвертовали своје кредите то ће учинити, а оне које не разумеју мораће на крају све то да плате преко суда. То је ствар њихове процене која је до сада, сматрам, била веома лоша - наводи Јелена Павловић.