СТИРОПОР се враћа "на велика врата". Овај материјал ће поново моћи да се користи као део противпожарне заштите до 22 метра висине објекта. За 14 фабрика у Србији то значи опстанак. Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда из 2017. године донео је ригорознија правила, а домаће произвођаче довео на ивицу опстајања. На иницијативу Привредне коморе Србије документ је измењен, усаглашен са ЕУ директивом и праксом у суседним земљама.

Претходним документом стиропор је могао да се користи као противпожарна заштита спољних зидова само приземних објеката. Домаћа регулатива сада је усклађена са регулативом Европске уније и праксом земаља у окружењу, што произвођачима отвара врата за већи пласман стиропора.

- После годину и по активних напора да се измене подзаконска акта, решено је велико питање опстанка 14 фабрика стиропора у Србији - објашњава Драган Стевановић, секретар Удружења за хемијску, гумарску и индустрију неметала ПКС. - Досадашњи Правилник у великој мери је ограничавао коришћење стиропора и готово у потпуности елиминисао његову примену на фасадама. Правилник је сада усклађен са праксом у земљама ЕУ, пре свега у Хрватској и Словенији. И усаглашен је са законима из противпожарне заштите.

Досадашњи Правилник, са аспекта противпожарне заштите у грађевинарству, строжи је у односу на праксу у Европској унији и јасно одређује употребу стиропора као изолационог материјала. Фабрике су осетиле значај пада тражње.

ПРОЧИТАЈТЕ И:Изолација кућу греје

- У протеклој години произвођачи стиропора су имали пад пласмана од 30 одсто на тржишту овог грађевинског материјала, због претходног Правилника који је усвојен без консултација са Групацијом - каже Милан Тасић, председник Групације произвођача термо и хидро изолационих материјала ПКС. - То је довело и до отежаног снабдевања термоизолационим материјалима на тржишту Србије. За пуни ефекат новог Правилника потребне су две до три године да би се материјал вратио у пројекте и наруџбине почеле поново да расту.

ВЕЋА ПРИМЕНА

НАЈВЕЋА корист за произвођаче, коју је донео измењени Правилник, јесте што се стиропор као компонента композитно фасадног термоизолационог система може примењивати и на вишим објектима него до сада - истиче Владимир Ћујић, потпредседник Групације. - И описи категорија зграда су измењени тако да ће и по том основу стиропор имати ширу примену.