КОРИСНИЦИ државног новца ускоро ће добити додатне, незваничне контролоре. Док Државна ревизорска институција (ДРИ) званично проверава трошења буџетског новца, јавни динар ће "на оку" држати и организације цивилног друштва, представници академске заједнице, медији, Скупштина и остале заинтересоване стране. Осим веће отворености података, ДРИ ће током ове године радити и на дигитализацији пословања, па ће и сами ревизори лакше пратити како државним динаром баратају јавна предузећа, општине, институције на буџету...

Већа отвореност података које о контролисаним субјектима поседује ДРИ има две димензије. Једна је отварање постојећих података како би били бржи, бољи и читљивији.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ДРИ: Плаћали прековремено на скраћено радно време

- Друга димензија је отварање података који до сада нису били доступни јавности, попут одазивних извештаја које контролисани субјекти морају да нам пошаљу у одређеном року, како би нас известили да ли су отклонили неправилности које су ревизори утврдили у својим контролама и поступили по датим препорукама ДРИ - каже, за "Новости", Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, најављујући да ће објављивање одазивних извештаја почети од ове године.

То би, у пракси, значило да организација цивилног друштва путем коментара може да укаже на лоше примере отклањања откривених неправилности или несврсисходности. На пример, уколико је субјект ревизије у одазивном извештају исказао да је отклонио откривену неправилност или несврсисходност, а касније поново наставио да чини исте или сличне грешке. Тако би, према речима Пејовића, спровођење препорука и указивање на поступке корисника јавних средстава значајно допринело већој транспарентности и ефикасности у трошењу јавних средстава.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - ДРИ: Ниједна локална самоуправа није добила позитивну оцену

ДРИ ће, такође, имати бољу и сређенију базу података о датим препорукама корисницима јавних средстава и требало би тачно да се зна до ког нивоа је стигло испуњење неке препоруке од стране корисника.

Душко Пејовић Фото Танјуг

У томе ће Државној ревизорској институцији знатно помоћи систем за аутоматско дигитално праћење поступака ревизије - АМС софтвер.

- Имаћемо боље техничке могућности за системско праћење спровођења препорука захваљујући развоју прилагођеног софтвера за управљање ревизијама (АМС), чија се набавка планира за 2019. годину, а прва примена у 2020. години - истиче Душко Пејовић.


РЕВИЗОРСКИ ТРАГ

- ПРИМЕНОМ новог АМС совфтвера биће стандардизован ревизијски приступ јер ће државни ревизори користити јединствене обрасце, преглед ревизије биће јасан, а запослени ће моћи да уче из искуства, кроз дељење знања, јер ће имати једноставан приступ информацијама из претходних и текућих ревизија - објашњава Душко Пејовић. - Овај систем обезбедиће поверљивост, интегритет и доступност информација, ревизорски траг, као и контролу рада по фазама ревизије, јер ревизор неће моћи да пређе на следећу фазу док се претходна не заврши. Државни ревизори ће, захваљујући АМС, брзо и једноставно приступати ревизорским документима похрањеним на централном серверу, а систем ће их подсећати и на придржавање рокова у складу са законским обавезама.