УСЛУГЕ рачуновође паушалца ће од следеће године коштати најмање 50 евра месечно, а за мала правна лица - 400 евра. Ово важи за све оне који су ангажовали члана Рачуноводствене коморе Србије. Ова асоцијација је усвојила Правилник о полазним основама за вредновање рачуноводствених услуга у Србији. Циљ је да се подигне поверење у рад ове струке, али и да се уведе ред.

Правилник ће примењивати чланови Коморе, али су они у обавези да примењују и Етички кодекс и све важеће законске и подзаконске прописе.

- Желимо да држава да подршку за подизање нивоа ове важне професије, као и да се Законом о рачуноводству уреди ко може да води пословне књиге - каже Снежана Митровић, председник Рачуноводствене коморе. - Нажалост, данас се у пракси дешава да вредност рачуноводствених услуга обарају управо непрофесионалне и нестручне рачуновође, зато што овај посао може да ради било ко. Од таквог рада највише штете има држава.

ПРОЧИТАЈТЕ И: Воде књиге и за једну козу?


Вођење књига за средња правна лица месечно ће коштати 1.000, а за “велике” - 1.500 евра. Обрачун зарада по запосленом чланови Коморе ће наплаћивати пет евра. Правилник рачуновођама оставља одрешене руке да делимично коригују почетне цене. Приликом уговарања вођења пословних књига могу у одређеној, мањој мери, одступати од утврђене цене, у зависности од обима посла.