ИЗВРШИТЕЉИ би убудуће могли принудно, са рачуна, да наплаћују максимално до половине уместо садашњих највише две трећине плате или пензије. Ово је једно од решења које нуди Радна група Министарства правде, задужена за измене Закона о извршењу и обезбеђењу.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: ЖАЛБЕ НА КВАЛИТЕТ ОБУЋЕ: Не признају рекламације

- Радна група, имајући у виду да одређени, не тако мали број дужника, којима се због дуга узимају две трећине зараде, нису у могућности да обезбеде себи минимум егзистенције, разматра могућност да се цензус помери са две трећине на половину примања - кажу за "Новости" у Министарству правде.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Намет стиже и сеоским угоститељима

Велика новина је и успостављање платформе за е-Аукцију. То значи да ће све продаје непокретности које спроводи јавни извршитељ бити организоване онлајн.

- Увођење оваквог начина продаје непокретне имовине дужника води транспарентнијем поступку, смањењу могућности злоупотребе, као и правичнијем поступку продаје непокретности - кажу у овом ресору.

КАЗНЕ ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ ИЗВРШИТЕЉИ су дали немерљив допринос скраћењу трајања извршног поступка, истичу у Министарству правде: - Када је у питању контрола њиховог рада, њу континуирано врше Комора јавних извршитеља и Министарство, а све утврђене неправилности се санкционишу дисциплинском мером или разрешењем.

Упоредо са изменама закона, које усваја Народна скупштина, Министарство разматра и могућност измена тарифа које усваја министар правде. У плану је смањење трошкова извршног поступка, као и накнаде извршитеља у случајевима где је уложен минимални рад. На пример, када је, захваљујући систему који јавни извршитељи користе и повезаношћу са Народном банком, извршитељима потребно само неколико "кликова мишем" како би поставили административну забрану на примања дужника. У Министарству сматрају да је то радња чија наплата није неопходна.

Ово ће, иначе, бити друга измена поменутог закона, који је, како подсећају у ресору правде, допринео да се до сада реши више од 1,3 милиона старих предмета. Извршитељи су, додају, преузели у великој мери надлежности од судова у поступку извршења како би сам поступак постао ефикаснији, а на хиљаде грађана, који су годинама чекали на извршење правноснажне пресуде, дошло је до правде. Уједно, једна од највећих замерки ЕУ, када је ефикасност српског правосуђа у питању, управо је била трајање извршног поступка.

У намери да Закон о извршењу додатно унапреди, Министарство је у мају ове године формирало Радну групу, која ће урадити нове измене прописа с циљем да буду отклоњене све уочене нејасноће у примени и да се унапреди постојећи систем.