Девизне резерве Народне банке Србије (НБС) на крају августа износиле су 11 милијарди и 325,7 милиона евра, што је за 77,7 милиона евра мање него на крају јула, сапштила је данас НБС.

Тај ниво девизних резерви обезбеђује покривеност новчане масе М1 од 194 одсто и око шест месеци увоза робе и услуга, што је готово двоструко више од стандарда.

У односу на крај августа претходне године, бруто девизне резерве повећане су за око 1,05 милијарди евра.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: NBS: Devizne rezerve povećane u avgustu na 10,27 mlrd evra

Нето девизне резерве (девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве и другим основима) на крају августа износиле су 9,46 милијарди евра, што је за 78 милиона евра мање него на крају јула.

По тумачењу НБС, смањење девизних резерви у августу је резултат настојања државе да у значајнијој мери смањи свој девизни дуг, чиме се доприноси смањењу јавног дуга Србије и промени његове валутне структуре са циљем смањења изложености девизном ризику.

Одливи по основу превремене и редовне отплате девизних кредита, доспелих хартија од вредности и другим основима (укупно нето 340 милиона евра) у великој мери су били компензовани приливима по основу интервенција НБС (куповина девиза) на домаћем девизном тржишту (200 милиона евра).

Нето приливи по основу донација, управљања девизним резервама и по другим основима (укупно 70,2 милиона евра), као и позитиван утицај тржишних фактора (12,1 милион евра) били су више него довољни да надоместе нето одливе из девизне обавезне резерве по основу уобичајене активности банака и по другим основима (укупно 20 милиона евра), навела је НБС.

Трговина девизама на међубанкарском девизном тржишту у августу је износила 483,3 милиона евра и била је за 21,4 милиона већа него у претходном месецу. Од почетка године у међубанкарској трговини реализовано је укупно око 4,66 милијарди евра.

У августу је динар номинално ослабио у односу на евро за 0,2 одсто, а НБС је интервенисала на међубанкарском девизном тржишту куповином 190 милиона евра како би ублажила претеране дневне осцилације курса.