ПРИВРЕДНИ судови у Србији лане су водили 159.000 предмета, а решили 104.080. Само током 2017. године примили су 99.903 случаја. Истовремено, мирним путем, медијацијом, окончано је свега 619 спорова. У жељи да убудуће све више привредника правду покуша да достигне бржим и ефикаснијим путем, Привредни апелациони суд и Привредна комора Србије потписали су Споразум о сарадњи на унапређењу примене медијације у привреди.

Комора ће организовати семинаре, едукације, саветовања. Привредни апелациони суд ће радити на отварању инфо пултова у свих 16 привредних судова у земљи, а први, у Београду, већ је спреман. Ту ће заинтересовани моћи да сазнају све што их чека у поступку медијације.

- Судија у првом степену у просеку годишње реши 61,4, а у другом степену 35,5 случајева. И поред свих напора велики број случајева остаје нерешен - истакла је Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда. - Спора правда и далек пут до ње није права правда. Треба нам ефикасна правда. Надам се да ће медијација и арбитража томе допринети. Судски поступак је скуп, медијација је јефтинија.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Договор пре суднице

Није сваки привредни спор могуће решити медијацијом. Обучено је стотину судија и судијских помоћника да препознају оне који могу. Половином септембра се очекује нови пројекат кроз који ће се обучавати судије и помоћници да препознају потенцијал за медијацију у стечајним поступцима и парницама које се воде са стечајним дужником. Спорови који трају годинама често су главни разлог још дужих стечајних поступака. У пракси, мирно решавање спора најчешће траје до месец дана, а свега пет одсто дуже од три месеца.

- Медијација је ефикасан, али у Србији недовољно искоришћен поступак - сматра Марко Чадеж, председник ПКС. - Уложићемо напоре да објаснимо компанијама шта је медијација. Она је јефтинија, бржа, ефикаснија. Имамо добар пример из Италије. Тамо свих 105 привредних комора пружа услугу медијације. Реши се 90.000 спорова, а уштеда је чак 123 милиона евра.


ФАСЦИКЛА "М"

ПРОШЛЕ године под ознаком "М", што значи медијација, у Привредном суду у Београду су вођена 92 предмета. Решено их је 86.

- Током ове године у нашем суду се води 12 поступака медијације - рекао је Јован Јовановић, председник Привредног суда у Београду. - Нисмо задовљни овим бројем. Очекујемо да ће их бити више.