Наша транспортна привреда суочава се већ дужи временски период са проблемом ограниченог боравка професионалних возача на територији ЕУ. Без обзира на то што је реч о професионалним возачима, на њих се примењују прописи који важе за све друге грађана Србије, па и они на територији држава чланица ЕУ могу да бораве максимално 90 дана у оквиру 180 дана.

Како објашњава Милица Дубљевић, секретар Удружења и директор Центра за стручно оспособљавање у транспорту Привредне коморе Србије, то у пракси значи да српски возачи могу боравити у ЕУ 15 дана месечно, што је недовољно и што представља озбиљан проблем за превознике посебно у ситуацији када се и због других разлога суочавају са недостатком професионалних возача.

- Не постоји могућност изузимања наших возача од важећих одредаба одлуке ЕУ о либерализацији визног режима за држављане Републике Србије, која се односи на укупне дане боравка у ЕУ, и која подразумева максимално 90 дана боравка у оквиру 180 дана. Захтев превозника је да возачи могу боравити у ЕУ бар 22 дана месечно, што би на полугодишњем нивоу износило 130 дана - наводи Милица Дубљевић.

- Овај проблем озбиљно угрожава пословање превозничких фирми. Уколико би се решио, превозници би могли више да ангажују своје искусне возаче, смањили би се трошкови транспорта и повећала безбедност, како на нашим, тако и на европским путевима.

Привредна комора Србије покренула је иницијативу за продужење боравка професионалних возача у ЕУ.

- Иницијатива је већ више пута покретана од стране превозника, али није било позитивних одговора из ЕУ - објашњава наша саговорница. - Према информацијама којима располажемо, у току 2016. године веровало се да ће се проблем професионалних возача решити преко усвајања уредбе која је предвиђала touring визу, и која која би имаоцима омогућила боравак дужи од 90 дана, односно бројало би се 90 дана у једној земљи чланици, али она није усвојена у Бриселу.

Имајући у виду да је у питању изузетно сложен проблем, који је препознат у читавом региону, представништво ПКС у Бриселу је у сарадњи са Међународном унијом друмских транспортера покренуло поново иницијативу а након одржане пленум седнице превозника у Врњачкој Бањи априла ове године, у организацији ПКС - Удружења за саобраћај.

- Овде је реч о проблему целог региона, те је потребно са више страна утицати на измену важећих одредаба ЕУ у вези са визним режимом - истиче Милица Дубљевић. - С тим у вези директор представништва ПКС у Бриселу Здравко Илић каже да ће се проблем боравка наших возача у ЕУ представити у документу који се израђује са Еврокомором, а тај документ је повезан са Стратегијом Европске комисије за Западни Балкан и питање решавања царинских баријера међу земљама региона.

На питање колико је извесно да ће нашим возачима бити омогућена специјална виза, она одговара да, имајући у виду комплексност проблема, морамо да будемо свесни тога да се он неће брзо решити.

- С друге стране, заједничким активностима и уз подршку ИРУ и Еврокоморе, очекујемо да се предложи уредба која ће решити проблем професионалних возача. Ми верујемо у решење, морамо га иницирати, али оно дефинитивно зависи од Брисела - указује она.

Превозници истичу да би идеална ситуација била да немају ограничење боравка у ЕУ уопште, али да би за њих било прихватљиво да могу шенген-зоном да возе и око 130 дана током пола године, што сада није случај. Превозници и иначе имају велики проблем са недостатком искусних возача, а тај проблем имају и у Европи. Процене показују да нашој земљи годишње недостаје око 5.000 професионалних возача, од чега 2.000 у међународном саобраћају. Ако се у скорије време нешто не предузме, власници компанија за превоз сматрају да би Србија могла да остане без возача камиона. Јер, млади се веома ретко одлучују да се школују у тој области. Професионални возачи, пак, који имају лиценце и завршили су скупе обуке, одлазе у иностранство где месечно могу да зараде и више од 2.000 евра. Од неискусних возача, штету нема само Србија, већ и Европска унија.

ОПАСНОСТ

* Постоји ли реална опасност да Србија остане без професионалних возача камиона?

- Недостатак професионалних возача је последњих година актуелан не само у Србији, већ и у читавој Европи. С тим у вези, извршена је измена закона о безбедности саобраћаја, и очекује се доношење правилника којим ће се регулисати област обука за возаче. Од изузетног је значаја да се ова област на прави начин регулише, како бисмо са једне стране у наредном периоду могли да обучимо што је могуће више возача, и кроз преквалификацију, а са друге стране омогућимо да обука буде квалитетна, доступна и да материјално не оптерети превише превознике. То је у овом моменту од суштинског значаја, и уколико то успемо на прави начин да организујемо, спречићемо да останемо без довољног броја професионалних возача - истиче Милица Дубљевић, секретар Удружења и директор Центра за стручно оспособљавање у транспорту.