ДОНОШЕЊЕ одлуке о куповини стана, иако се у почетку чини као најтежи корак на путовању до нове некретнине, ништа је спрам папирологија и процедура које претходе власничком листу. Избор локације, близина околних објеката, линија градског саобраћаја испоставља се мање битним од тренутка када се сусретнете са првим папирима, који гарантују да је објекат легализован, у чијем је власништву био, да ли је плаћен порез... У наредним редовима представићемо главне фазе кроз које пролазе будући власници стана.

1. OДАБИР НЕКРЕТНИНЕ

ПРИЛИКОМ одабира неколико најпривлачнијих стамбених јединица, архитекте предлажу да их ставите на папир упоређујући међусобне предности и мане. Иако се многи купци воде мишљу да је нови стан привлачнија инвестиција, стручњаци из области некретнина препоручују евентуално реновирање као привлачнију опцију, којом нови власници имају прилику да стамбену једину прилагоде по својој мери.

- Многи млади парови ипак се одлучују за некретнине у које се одмах могу уселити, док нека средовечна генерација радо прихвата опцију куповине старијих објеката уз реновирање - објашњавају из агенције за продају некретнина из Новог Београда. - Уколико узимате некретнину без улагања, неопходно је проверити квалитет прозора и врата, али и инсталација и подних облога. Скривених мана, које се откривају с временом након усељења мора бити у сваком објекту, и на то купци морају бити спремни.

Станови у новоизграђеним зградама захтевају и проверу урбанистичког плана за околне улице којим купци могу унапред да знају да ли ће им прозоре заклонити нека нова грађевина, која ће бити изграђена.


2. ПРОВЕРА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРОВЕРА документације одабране некретнине креће са адресе службе за катастар непокретности, где се проверавају земљишно-књижни статус одабраног стана или куће. У овој служби купци добијају информацију ко је власник некретнине, да ли је и када укњижена, да ли се налази под хипотеком.

Многим купцима овај процес делује компликовано, па се у овом кораку одлучују за ангажовање стручњака. Ипак, уколико сте наоружани стрпљењем и имате довољно времена, службеници у катастарској служби пружиће вам све неопходне информације и проверити у каквом статусу је објекат.


3. ПРЕДУГОВОР УСЛОВ КРЕДИТА

СТАМБЕНИ кредит, као најчешћи вид новчане позајмице за куповину некретнине захтева склопљен предуговор између купца и власника некретнине са преписом листа непокретности на његово име. Банке пред клијенте као обавезан захтев постављају да датум потписа предуговора и преписа листа непокретности буде исти. Уколико је на препису у кратком периоду дошло до неких изненадних промена, стручњаци у области трговине непокретностима саветују детаљну проверу власничког листа.

Закључење педуговора захтева и капару продавцу, али и провизују уколико је агенција посредник у куповини стамбене јединице.

Сва процедура око куповине стана много је једноставнија уколико купцима није потребан кредит од банака за куповину непокретности. У тим случајевима одмах се склапа купопродајни уговор.


4. КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР И ПОРЕЗ

СКЛАПАЊЕ купопродајног уговора врши се између купца и директног продавца, односно власника некретнине. Уговор се дефинише по готово устаљеном шаблону, а тај посао у великој мери олакшавају и агенције за некретнине, које нуде опцију посредовања у склапању и каснијој овери уговора код јавних бележника. Овера уговора подразумева и плаћање таксе за оверу, која у највећем броју случајева иде на терет купца, а она зависи од вредности некретнине која је наведена у самом уговору.

Оверен купопродајни уговор купцима оставља и рок од највише 10 дана, када морају платити порез на купљену некретнину. Порез се плаћа у општини на чијој територији је некретнина, а висина пореза на име преноса апсолутних права износи 2,5 одсто од тржишне вредности некретнине, односно вредости коју процени надлежна пореска управа. Порез се плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења. Порески обвезник је по закону продавац, али у пракси трошкове пореза готово увек плаћа купац. Сви купци који до тог тренутка нису имали некретнину на свом имену, а испуњавају за то законске услове, могу искористити одредбе о ослобађању од плаћања пореза за купца прве некретнине.

Куповином некретнине постајете и порески обвезник пореза на имовину па је потребно да у надлежној општинској пореској служби поднесете пријаву за порез на имовину.


5. УПИСИВАЊЕ НЕКРЕТНИНЕ У КАТАСТАР

КОРАК који следи након овере купопродајног уговора је и подношење захтева надлежном суду за промену власништва над купљеном некретнином. Поднесак мора садржати један оригиналан пример овереног уговора, потврду о плаћеној такси, фотокопије потврде електронског читача личних карата и купца и продавца како би стан или кућа били укњижени у катастар. У што краћем року, најчешће око седам дана, купци могу очекивати решење из катастра да је некретнина уписана на њихово име.

Извод из катастра непокретности, односно власнички лист омогућава и коначно пребацивање рачуна за комуналне услуге на име купца, као и промену пребивалишта за све чланове породице новог власника.