НАЈАВЉЕНА изградња хидроелектране на Студеници, надомак Ушћа у Ибарској клисури, забринула је мештане рударске варошице недалеко од Краљева кроз коју протиче ова планинска река. Организујући се на друштвеним мрежама, мештани су основали неформалну групу грађана "Спасимо Студеницу" и упозоравају јавност на катастрофалне последице које би евентуална изградња хидроелектране донела у овај крај, нарочито у погледу водоснабдевања, биодиверзитета и микроклиматских услова.

- Евентуална изградња ове хидроелектране, на мање од шест километара од Ушћа, угрозиће једну од најчистијих река у Србији. Преко читавог корита Студенице планирана је изградња преградног зида висине 13,2 метара што ће створити акумулационо језеро површине 3,5 хектара са 190.000 кубика воде. Та акумулација угрозиће водоснабдевање пијаћом водом јер ће се смањити проток реке испод преградног зида. Ово је сеизмолошки трусно подручје и акумулација ће повећати ризик од земљотреса и клизишта - наводи у саопштењу ова група, не желећи да појединачно говоре за медије.

Јавним позивом који је Министарство енергетике расписало у марту 2013. године за изградњу хидроелектрана на рекама у Србији планирана је изградња шест мини хидроелектрана мањег капацитета на Студеници, са тачно дефинисаним локацијама. Како се наводи у саопштењу, инвеститор је, међутим, успео да издејствује додатну локацију за хидроелектрану много већег капацитета од предвиђеног, чија је планирана производња 5,6 милиона киловат-сати годишње.

- Уколико држава дозволи изградњу, река Студеница ће практично нестати, а то нас учи искуство са Јошаницом и Самоковком у оближњој Јошаничкој бањи. Вода је један од најважнијих природних ресурса у 21. веку, сви се у свету боре да сачувају своје реке, а ми желимо да их уништимо - додаје су у саопштењу групе "Спасимо Студеницу".

Чланови групе упутили су жалбе на адресе неколико министарстава захтевајући измену просторног плана изградње хидроелектрана на овој реци како би она остала нетакнута у својој природној лепоти и величини. Одговоре још чекају...

ЈАВНА РАСПРАВА

На основу студије о процени утицаја мале хидроелектране С5 Ушће на животну средину, изградњом прибранске ХЕ водоснабдевање не може бити угрожено јер је локација пет километара од бунара, да су последице замућивања приликом изградње краткотрајне и минималне, као и да се не прекида и не умањује природни речни ток Студенице. Наглашено је и да планирана акумулација спада у веома мале јер је висина преграде мања од 15 метара.