ДА ли је раскидање уговора са кабловским или мобилним оператером заиста "немогућа мисија", или је на ствари да највећи број грађана уопште не зна која су им права и на који начин могу да се "откаче" када су незадовољни услугом?

Већину која је покушала да прекине уговорни однос са неким од телекомуникационих оператера од тога је одвратила прва реченица коју изговарају даваоци услуга: "Ако сада раскинете уговор, мораћете да платите све накнаде до краја уговореног периода". Међутим, правни стручњаци за ову област тврде да грађани имају далеко већа права од оних које им признају телекомуникациони оператери.

За почетак, грађани се питају да ли кабловски оператер стварно има право да сваки час из одређених пакета убацује и избацује ТВ програме по својој вољи. Жарко Птичек, правник стручан за ову област, објашњава да корисник има право да раскине уговор када оператер не испуни своју обавезу, али је законом прописано да се то не може учинити због неиспуњења "незнатног дела обавезе". А, шта се сматра незнатним делом обавезе, одређује се од случаја до случаја. Тако за оператера укидање једног ТВ канала може бити "незнатна обавеза", али кориснику би могла бити најважнија у том пакету, јер је можда за њега баш тај програм био пресудан да се определи.

Наш саговорник напомиње да је у сваком случају оператер дужан да потрошача обавести о намери да једнострано измени услове уговора, што се односи на једну или више услуга које му је првобитно омогућавао. Обавештење мора бити послато потрошачу најмање месец дана унапред.

ПРИГОВОРИ РАТЕЛ

РАТЕЛ је током 2015. године примио 1.073 приговора корисника на висину рачуна и квалитет пружених услуга оператера. Од тога је 115 решено у корист претплатника.

- РАТЕЛ у споровима између корисника и оператера има улогу посредника у вансудском поравнању - речено је "Новостима" у овој агенцији. - Немамо право доношења мериторних решења.

- Пример би био да међу оператерима један дистрибуира канале на холандском и да корисник баш због тога изабере њега. Са аспекта корисника, постојање холандских канала је битан елемент уговора - објашњава Птичек. - Уколико се деси да оператер укине холандске канале, по општим одредбама уговорног права корисник би имао могућност једностраног раскида уговора. Наравно, остаје питање доказивања побуде корисника за закључење уговора. У конкретном случају кабловски оператер би био дужан да докаже да је кориснику доставио списак канала.

Петар Богосављевић, председник Покрета за заштиту потрошача, наводи да је у случају да у уговору потписаном са оператером нису прецизно утврђене услуге, између осталог није наведен тачан списак ТВ канала чије коришћење је уговорено, кориснику отежано да без штетних последица једнострано раскине уговор са оператером.

- Потрошач не треба да потписује уговор уколико нису прецизирани сви услови - истиче Богосављевић.

- Због тога често сносе велике неоправдане трошкове када једнострано раскину уговоре. Правило је да су пружаоци услуга у уговору омогућили наплату непостојећих трошкова.

Мобилни и кабловски оператери имају интерес да склапају уговоре на што дужи рок. Тако "везују" потрошаче за компанију.

- Због тога дефинишу услове којим се потрошачима онемогућава или битно отежава избор другог пружаоца услуга - наводи Богосављевић. - Док се законом не створе услови за потпуније остваривање права потрошача на избор, које подразумева и одабир другог, повољнијег даваоца услуга, и док се не ускладе услови у типским уговорима са прописима о заштити потрошача, грађани треба да се до детаља прецизно информишу о обиму и квалитету уговорених услуга.

И Жарко Птичек, из више разлога, не саветује склапање уговора са мобилним и кабловским оператерима на дужи рок.

- Основни разлог је што се некаквом "погодношћу" као што је отплата телефонског апарата на рате, или умањења претплате и до 25 одсто, фактички одричемо својих права - сматра Птичек.

ДА ЛИ СТЕ ВЛАСНИК СВОГ ТЕЛЕФОНА

- ЈЕДНОМ домаћем оператеру мобилне телефоније у уговору јасно стоји наведено да се телефонски апарати дају у закуп, и да се након истека уговора плаћа "уговорна казна" за невраћање предмета закупа у износу од један динар - наводи правник Жарко Птичек. - Како закуп, односно изнајмљивање, није правни посао усмерен на пренос права својине, тако корисници овог оператера никада не стичу власништво над телефоном за који мисле да су га отплатили. Сувишно је рећи да оператер самим тим није дужан да достави било какве кодове за "откључавање" апарата.