КУПАЦ "Телекома" од данас се и званично тражи. Агенција за приватизацију објавила је јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за учешће у поступку продаје капитала. Продаје се 58,1 одсто ове компаније, удео који је тренутно у власништву Републике Србије, а заинтересовани могу да се јаве до 2. августа. Од уговора нас, уколико се потенцијални купац и Влада Србије договоре, дели можда и читава година. Ако се посао буде завршавао у максималним законом предвиђеним роковима, параф би могао да се стави тек 16. јула следеће године. О необавезујућим понудама и понуђачима јавност ће мало знати, јер ће се ти подаци чувати као - поверљиви.

Потенцијални купац треба да испуни један од четири квалификациона услова. Може да буде домаћа или страна компанија која најмање три последње године пружа услуге мобилне телефоније, али да је у том периоду имала приходе од телекомуникационих услуга вредне најмање пола милијарде евра. Друга опција је да је купац у последњих 10 година прикупио средства у износу већем од 500 милиона евра. Трећа да је вредност имовине којом управља, на крају 2014. године, износила најмање две милијарде евра.

- Или да је инвеститор, најмање 10 година са минималним власничким учешћем од 10 одсто у најмање једном телекомуникационом оператеру - стоји у огласу Агенције за приватизацију. - И да је са годишњим приходима који се односе на телекомуникационе услуге од најмање 500 милиона евра у најмање једној години периода улагања. Након што Комисија за спровођење поступка утврди листу подносилаца понуда, Агенција за приватизацију ће позвати одабране понуђаче да учествују у другој фази поступка.

ТРЕЋИ ПУТ Ово је трећи пут да је "Телеком" на продају. Последњи покушај, пре четири године, није успео. Тада је аустријски "Телеком" понудио мање од милијарду евра за половину предузећа, а читаво је било процењено на 2,2 милијарде евра. И сада се као главни заинтересовани помињу "Дојче Телеком" и "Телеком Аустрије".

А како ће сама процедура тећи Влада је дефинисала пре десетак дана када је усвојила Уредбу о условима и начину продаје капитала великих предуће методом јавног прикупљања понуда. Влада је већ формирала комисију и радну групу које ће радити на овом послу. Сви заинтересовани имају рок од 20 дана да се јаве Агенцији и затраже потребну документацију. У њој су, између осталог, финансијске, правне и пословне информације о "Телекому", али и уговор о чувању поверљивих података. Он се закључује између заинтерссованог понуђача и самог предузећа, овог пута "Телекома".

Када истекне рок да се поднесу необавезујуће понуде, Комисија током највише две недеље ће утврдити листу понуђача који ће учествовати и у другој фази продаје. Када сазнају да могу у следећу фазу, одабрани имају две недеље да обавесте Агенцију да ће у њу и - ући. Рок за подношење обавезујућих понуда не може бити краћи од два, а дужи од шест месеци.

Може да се продужи за још највише 60 дана. По истеку рока комисија, уз помоћ радне групе, прегледа и оцењује понуде и то по цени, условима продаје, инвестиционим обавезама... Са најбољим понуђачем преговара радна група уз помоћ изабраних саветника, а на коначан текст уговора сагласност мора да да комисија. Рок за преговарање и уговарање је 30 дана. Може да се продужи за највише још десет дана.