ЗНАЈУ ли потрошачи Србије колико им се литара течног нафтног гаса заиста наточи у аутомобиле? Пракса је показала да свакога дана на пумпама огроман број грађана Србије плаћа више литара гаса од онога што њихове боце у аутомобилима примају. Асоцијацији потрошача Србије АПОС обратио се потрошач коме је сипано 48 литара течног гаса, док је стварна запремина његове ауто-боце 45 литара. Уз то, он поседује атест и потврду да је запремина боце 45 литара.

Поводом тог случаја АПОС се обратио Управи за транспорт опасног терета Министарства саобраћаја, односно Агенцији за безбедност саобраћаја, где је објашњено да не постоји могућност пуњења преко декларисане запремине резервоара.

АПОС се обратио и даваоцу услуге, тј. пумпи, која је у одговору навела да поседује сву потребну документацију, која показује да карактеристике ТНГ-а, које је уточено у аутомобил потрошача, одговарају прописаним стандардима Србије, добијене од компаније овлашћене од државе за контролу и квалитет горива.

- Потрошач није добио јасан одговор на основно питање како је могуће сипати више литара гаса од стварне запремине ТНГ боце - каже Јованка Николић, правник АПОС-а. - А на основу Закона о заштити потрошача, на даваоцу услуге је терет доказивања, а не на потрошачу. Оштећени купац јесте добио одговор од пумпе, али није добио задовољавајући одговор, којим би се решио проблем. А с обзиром на то да је прошло више од месец дана, потрошач жели да иде на суд, како би путем вештачења и стручних механизама доказао пропуст, то му по Закону наравно остаје.

Пре суда, додаје Николићева, постоје могућности преговарања које на неки начин још трају, јер је АПОС још један допис послао пумпи, а чека се и одговор од тржишне инспекције, јер је потрошач платио износ са фискалног рачуна, који је већи од онога што његов резервоар може да прими. Након тржишне инспекције, следи и медијација, као процес посредовања, па тек онда долази суд.

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА

ПО важећем Закону о заштити потрошача, терет доказивања неког пропуста или грешке је на трговцу, односно даваоцу услуге, што је у спорном случају са ауто-плином - пумпа. То значи да су продавци на пумпи дужни да доказују истинитост тврдњи потрошача, да је платио три литра више течног гаса, него што је добио. Такође, треба да докажу и своју тврдњу да пумпе раде по прописаним стандардима.