Од 1,7 милиона пензионера, петина пензију прима после смрти супружника или родитеља: Чек стиже и по породичном основу

Ј. Ж. С.

субота, 04. 07. 2020. у 14:09

Од 1,7 милиона пензионера, петина пензију прима после смрти супружника или родитеља: Чек стиже и по породичном основу

Фото П. Милошевић

Према последњим подацима, постоји 338.107 ових корисника, с просечним износом на чеку од 22.231 динар
ОД 1,7 милиона пензионера у Србији, готово петина њих је пензију стекла по породичном основу, односно после смрти супружника или родитеља. На листи ПИО фонда је, према последњим подацима, 338.107 ових корисника, с просечним износом на чеку од 22.231 динар.

Како би остварили своје право и наставили да добијају чек који је примао члан породице, неопходно је да испуне одређене услове. Основно је да је умрли навршио најмање пет година стажа осигурања, односно да је испунио услове за старосну, превремену старосну или инвалидску пензију, осим у случају када је смрт наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења, када се право на породичну пензију остварује без обзира на дужину стажа.

Битне су и године живота у време подношења захтева, али и у време смрти. Такође, у одређеним околностима утврђују се и чињенице о постојању неспособности за самосталан живот и рад, као и издржавању од стране умрлог, а за децу је важно да се школују.

ДОКАЗ ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ У случају да је дете неспособно за самосталан живот и рад, ова чињеница се утврђује вештачењем у поступку, а у зависности од дана настанка неспособности, може да буде неопходно и утврђивање чињенице да је умрли осигураник издржавао дете до дана своје смрти. При доказивању чињенице издржавања узимају се сви месечни приходи подносиоца захтева, који не смеју прелазити износ најниже пензије.

Захтеве, према статистици, подносе углавном деца или брачни друг, али то могу бити и родитељи, браћа, сестре... Изменама закона о ПИО из децембра прошле године право може да оствари и ванбрачни партнер умрлог, под условом да је чињеницу о ванбрачном партнерству претходно утврдио надлежни суд у ванпарничном поступку. У таквим случајевима је неопходно приложити и правоснажну одлуку којом се доказује постојање заједнице. Уколико будући породични пензионер тај доказ не поседује, да не би каснио с подношењем захтева - пошто је рок најкасније шест месеци од смрти супружника, треба приложити папир којим се доказује да је поступак у току.

Преживели партнер право на породичну пензију остварује уз услов да је до смрти осигураника удовица навршила 53, односно удовац 58 година, или право могу да користе уз дете које користи породичну пензију, а према коме имају родитељску дужност.

Удовица која је у тренутку смрти супруга навршила 45 година моћи ће право на ову принадлежност да оствари тек осам година касније. Уколико се право користи уз децу, по навршењу наведених година живота право се трајно задржава. Деца имају право да добијају новац до 26. ако студирају, о чему редовно достављају доказе, како током средње школе, тако и током студија.

Висина чека зависи од броја корисника који ће наставити да примају покојникову пензију. Тако, ако ће чек припасти једном члану, он ће добити 70 одсто од пензије преминулог, 80 процената следује за два, 90 за три и 100 процената за четири члана. Постоји разлика у висини примања уколико ће новац примати и чланови шире породице. Тако, ако три члана уже фамилије примају 90 одсто, један из шире ће добијати преосталих 10 одсто.

ДЕЛЕ РАЗВЕДЕНИ И БРАЧНИ ДРУГ

У случају да право на породичну пензију имају брачни или ванбрачни партнер, а уз њега и разведени брачни или ванбрачни друг, којима је судском пресудом одређено издржавање, одређује се јединствена породична пензија која припада једном члану породице, а затим се она дели у једнаким износима. Тако ће нпр. брачни друг и разведени брачни друг умрлог који је имао право на издржавање користити 70 одсто пензије умрлог, подељено на два једнака дела.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације