Влада Србије дала је данас сагласност да се у радни однос на неодређено време прими 455 неговатељица и 127 здравствених радника у установама социјалне заштите за смештај корисника, који су током ванредног стања били ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима у овим установама.


Неговатељице и здравствени радници показали су високу професионалност и посвећеност у неговању и лечењу пацијената током епидемиолошке ситуације изазване заразном болести Цовид-19, а чије је ангажовање неопходно и након укидања ванредног стања, како би се спречиле и отклониле последице ове заразне болести, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу са медијима после седнице владе.

На данашњој седници усвојен је регулаторни оквир којим се пружа додатна подршка областима туризма, угоститељства и путничког саобраћаја због отежаних економских услова услед пандемије Цовид-19.

Привредним субјектима из наведених области биће омогућено добијање кредита Фонда за развој за текућу ликвидност и обртна средства под измењеним условима, који подразумевају рок отплате до пет година који укључује грејс период до две године, укупно трајање кредита је до 24 месеца грејса и до 36 месеци отплате, каматну стопу од 1 одсто на годишњем нивоу.

Кредити се одобравају и враћају у динарима, а максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити: за предузетнике и микро правна лица до 20.000.000 динара, за мала правна лица до 80.000.000 динара и за средња правна лица до 180.000.000 динара. Највиши износ одобреног кредита може бити до 80 одсто остварених пословних прихода по последње предатом финансијском извештају.

Влада је одлучила и да 2020. година буде проглашена годином солидарности и сарадње, с обзиром на то да су се организована солидарност и сарадња на свим нивоима у друштву показали као неопходан фактор у очувању живота и здравља становништва током епидемије Цовид - 19.

Покретање ове иницијативе огледа се у унапређењу сарадње државних органа, стручних, хуманитарних и струковних организација и удружења ради побољшања квалитета живота у свим сегментима, као и предлога за унапређење и усмеравање међународне сарадње, наводи се у саопштењу.