ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ факултет Универзитета у Београду је реномирана високообразовна и научноистраживачка установа у области хемијских технологија и металургије, како у земљи тако и региону, која има светски признате научне, стручне и педагошке резултате.

Учешће на многим међународним пројектима из области савремених функционалних материјала, нанотехнологија, обновљивих извора енергије, биохемијског инжењерства и биотехнологије као и инжењерства заштите животне средине дају посебан углед факултету.

Као последица дугогодишње међународне сарадње успостављена је и размена студената са угледним научно-истраживачким установама као што су Харвард, Станфорд, Кембриџ, Колумбија, МИТ, Беркли, ЕТХ, Институт „Макс Планк“ итд.

Студенти неретко добијају понуде за посао већ током студија и то у областима производње, развоја производа и технологија, контроле квалитета, менаџмента, државне управе као и на институтима и факултетима широм земље и иностранства.

Наши најбољи студенти имају државне стипендије и стипендије најуспешних предузећа.

Студентски парламент и Савез студената ТМФ-а пружају снажну подршку студентима у настави, научноистраживачком раду, образовним пројектима у многим врстама неформалног образовања, сарадњи са другим факултетима и студентским организацијама у Србији, региону и свету, као и бројним спортским и забавним активностима.