Добродошли на Математички факултет! Да ли знате да се на Математичком факултету можете школовати за нека од најперспективнијих занимања, посматрано у глобалним оквирима? Према подацима са сајта https://www.careercast.com/jobs-rated/2019-jobs-rated-report, на листи првих 20 најпожељнијих занимања налазе се:

1. Data Scientist

2. Statistician

8. Mathematician

9. Operations Research Analyst

10. Actuary

11. Software Developer

16. Web Developer

17. Application Software Developer

Математички факултет у Београду је водећи акредитовани факултет у Србији у области математике, астрономије и информационих система и технологија. Програмска оријентација факултета одражава савремене трендове високог образовања и научноистраживачког рада. Преко 6.000 дипломираних математичара, преко 700 магистара, преко 800 мастера, бројни специјализанти и преко 400 доктора наука, који заузимају значајна места у бројним институцијама, државним службама, научноистраживачким институцијама, компанијама и школама како у земљи, тако и у иностранству показатељи су квалитета по којем је Математички факултет најпрепознатљивији, а из реда наставника овог факултета досад је бирано десет чланова Српске академије наука и уметности.

Поводом овогодишњег уписа у школску 2020/2021. годину Математички факултет на своја три студијска програма уписује бруцоше на основне академске студије.

1. Студијски програм Математика

Модули:

* Професор математике и рачунарства

* Теоријска математикаи примене

l*Рачунарство и информатика

* Примењена математика

* Статистика, актуарска и финансијска математика

*Астрономија

2. Студијски програм Информатика

3. Студијски програм Астрономија и Астрофизика

Модули:

* Астрофизика

* Астроинформатика.