Зашто медији, комуникације и хуманистика? Постани део ФМК мреже: Пријави се на време!

Промо

понедељак, 25. 05. 2020. у 13:30

Зашто медији, комуникације и хуманистика? Постани део ФМК мреже: Пријави се на време!
Главно опредељење Факултета за медије и комуникације лежи у разумевању динамике непрекидних промена. Стално усавршавање и повезивање знања неопходно је за успешан професионални живот

Медијски садржаји које свесно или несвесно конзумирамо обликују смисао и начин поимања света и нашег места у друштву.

Из тог разлога, позиција и успех индивидуе или институције мере се способношћу да се различити видови електронских, дигиталних и штампаних медија у потпуности разумеју и користе, док медијска писменост представља кључ за учествовање у економском, културном и политичком животу, како локално, тако и глобално.

Кроз предавања и истраживачки рад, Факултет за медије и комуникације бави се изучавањем медија, уметности и комуникација у језичким, историјским, политичким и културалним контекстима, који заједно стварају јасну слику света у којем живимо.

Медији, маркетинг, психологија, политика, дигиталне уметности и социјални рад само су неке од области које се изучавају на ФМК. Професије из ових области бележе највећи раст на локалним и светским тржиштима рада, а убрајају се и у најбоље плаћена занимања четврте, дигиталне револуције у којој живимо.

Водећи изазов савременог друштва огледа се у чињеници да се пословни профили свакодневно мењају, нестају и стварају се, те традиционално схватање знања и умећа више није довољно. Савремено тржиште трага за стручњацима који се брзо прилагођавају, разумеју свет око себе, тимски решавају проблеме и имају развијену самодисциплину.

То је отворило простор да млади, талентовани и вредни људи критички посматрају свет и мењају га, користећи знања и вештине стечене током студија.

Главно опредељење Факултета за медије и комуникације лежи у разумевању динамике непрекидних промена. Стално усавршавање, критичко преиспитивање и повезивање знања из различитих дисциплина неопходно је за успешан професионални живот.

Тек онда кад смо спремни да преиспитамо границе наученог и прекорачимо строге оквире научних дисциплина, можемо да замишљамо и стварамо нове и другачије светове.