УПРКОС најавама правосудних власти да ће током ванредног стања пензионери са дуговима примати неокрњене пензије, многима је стварност послала супротну поруку. Редакцији "Новости", али и самој Комори јавних извршитеља, јавило се више старијих суграђана жалећи се да им нису привремено обустављена принудна извршења на пензијама, као што је обећано. У Комори тврде - дугове наплаћују судови, а не јавни извршитељи.

- И сами смо имали неколико позива корисника пензије којима су прошле недеље извршене обуставе, и у разговору са њима дошли смо до закључка да је реч о судском извршењу, а не о оном које се спроводи пред јавним извршитељем - објашњава, за "Новости", Магдалена Новаковић, генерални секретар Коморе јавних извршитеља. - Према информацијама које поседујемо и подацима добијеним од Републичког фонда ПИО, поступљено је по Упутству Коморе о раду јавних извршитеља за време ванредног стања. Грађани којима су скинути износи на име дуга требало би, кажу у Комори, да се обрате Фонду ПИО и ономе ко спроводи извршење, да би се видело да ли је можда реч о некој техничкој грешци. Новаковић додаје и да за одређене предмете није дата препорука, односно упутство да се у њима извршне радње не предузимају:

- Обустава нема код намирења законског издржавања, накнаде штете због нарушења здравља и сличних потраживања поверилаца према прописима о инвалидском осигурању, социјалној заштити и финансијској подршци породици с децом.

У Упутству које је Комора издала на почетку ванредног стања наводи се да се привремено неће предузимати извршења у поступцима ради намирења новчаних и неновчаних потраживања, а нарочито кад се извршење спроводи продајом покретне или непокретне имовине дужника, или преносом зараде, плате, пензије и других сталних примања.

Такође, они са којима је закључен споразум о отплати дуга за комуналне и сличне услуге на рате, обавештени су да са отплатом привремено могу да застану, а тамо где је већ почело спровођење извршења на плати или пензији, обавештен је послодавац или Фонд ПИО да до окончања ванредног стања не врше обуставу исплате дела зараде или пензије.


ОДЛОЖИТЕ РОЧИШТА


МИНИСТАРСТВО правде послало је судовима на почетку ванредног стања препоруке у којима се, између осталог, сугерише не само да се привремено одложе рочишта из извршне материје, већ и спровођење извршења. На питање зашто то поједини судови нису послушали, у Министарству кажу да је у питању препорука коју правосуђе може и не мора да уважи.