ЧЕТВРТУ недељу ванредног стања Србија је дочекала са нешто више од 2.000 отпуштених радника. Толико људи се, наиме, пријавило претходних недеља Националној служби за запошљавање. Чини се да ће економске мере које ће предузети Влада Србије управо утицати на послодавце да у овој тешкој ситуацији, и за њих и за раднике, ипак одложе писање отказа.

Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, сматра да у наредним данима неће доћи до знатног повећања броја незапослених на тржишту рада.

- Имајући у виду мере које је Влада представила за помоћ привредницима, а у циљу очувања радних места, мислим да до таквог сценарија неће доћи. НСЗ је омогућио да сви остваре своја права у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Напомињем да и даље спроводимо мере активне политике запошљавања и пружамо подршку, како тражиоцима запослења, тако и послодавцима. Такође, сви јавни позиви су и даље актуелни и обезбеђена је могућност подношења захтева за учешће у њима, али сада само електронским путем.

На која давања могу да рачунају они који су послати на принудне одморе или на које су послодавци применили сличне мере?


- Поводом недоумица грађана, односно послодаваца и запослених, у вези са њиховим правима и обавезама током ванредног стања изазваног вирусом ковид 19, Министарство за рад објавило је на сајту све детаље и могуће ситуације у току ванредног стања. Ту мислим на рад од куће, висину накнада, права родитеља који имају децу млађу од 12 година, права радника у самоизолацији, плаћено и неплаћено одусуство, боловање... И послодавци и радници морају да поштују закон, а у случају било каквих неправилности могу се јавити Инспекцији рада која редовно ради и током ванредног стања.

Имате ли механизме да спречите послодавце да злоупотребе кризу и да, позивајући се на њу, отпуштају раднике?

- Без обзира на ванредно стање, запослени који сматрају да им је повређено право из радног односа и по основу рада могу се обратити Инспекторату за рад, који ће у складу са законом и својим надлежностима и овлашћењима предузети одговарајуће мере. Инспекцији се могу обратити путем мејлова: inspekcija@minrzs.gov.rs или kontrola@minrzs.gov.rs, или на број телефона 0800 300 307 који је бесплатан.


Размишља ли се о немачком рецепту "курцарбајту", где једно радно место дели више запослених, а плате доплаћује држава?

- Србија има своје мере које су представљене јавности. Верујемо да је то добар пут и не размишљамо о другим мерама.

Да ли остају сва досадашња социјална давања, уводе ли се нова или повећавају постојећа?

- Влада је донела закључак да се корисницима права на новчану социјалну помоћ, права на додатак за помоћ и негу другог лица, на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечји додатак, права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, до даљег продуже. Породици са децом, којој је право истекло 15. марта и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу, продужава се даља исплата на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.